הוא, גן העדן

בס"ד

הוא, גן העדן, קודם לבריאת העולם. עליו עומדת שליטה אחת שנגנזה באלף עולמות. ממנו נתבקעו כל חקיקות העולם. כי כל הצמצומים והדינים שיצאו, אינם רק על אור החכמה, והצמצומים מכונים בקיעות, וחקיקות. אשרי הוא מי שישכון בתוכו. בגן העדן

[זהר חדש, כרך י"ט מדרש הנעלם בראשית אותו רמו] מוקדש באהבה לכל מי שילדותו וצער הוריו נחקקו בו.