הוא ישופך ראש

הוא ישופך ראש

הוא ישופך ראש

זהר חדש מספר לנו על מהלך ראש השנה ברוחניות,

א) ורבי חזקיה אמר, אשרי חלקם של ישראל, שהקב"ה רצה בהם, ונתן להם להם התורה הקדושה, והזהיר אותם, ונתן להם עצה להשמר מהמקטרגים שמלמעלה והמזיקים שמלמטה, כדי שלא ישלוט בהם רק הקב"ה בלבדו. והם יודעים לדחות כח המקטרגים וכל המחבלים, כדי שיהיו חלק גורלו ונחלתו. כמו שאמר, "כי חלק ה' עמו יעקב חלק נחלתו" [דברים לב].

הוא ישופך ראש

ב) בא וראה, ביום ראש השנה, הקב"ה יושב בדין על העולם. וכל בני האדם נכנסים לחשבון, ואין מי שלא יכנס בחשבון וספרי חיים ומתים פתוחים ביום ההוא.

ג) והקב"ה משום שרצה בהם, נתן להם עצה להנצל מכל המקטרגים שלמעלה, שהם מתמנים בכל פעם שהדין שורה בעולם. ביום ההוא, נועדים ישראל לעורר רחמים על עצמם. ובמה. היינו בשופר.

ד) כי הקול היוצא מן השופר, עולה למעלה ומעורר את השופר שלמעלה, שהוא הבינה, אז מתעוררים הרחמים ממקומם, והקב"ה קם מכסא הדין, ויושב בכסא הרחמים, ומרחם על ישראל, ולא נתנה רשות למקטרג לקטרג עליהם.

ה)  וישראל שבים בתשובה לפני הקב"ה, ותוקעים בשופר, ומתעוררים הרחמים, כי קול הזה היוצא מן השופר הוא התעוררות הרחמים. ואז לא יכול המשטין לעמוד לפני כסא הרחמים, כי אינו בא מאותו צד, כלומר שאין לו אחיזה אלא בצד שמאל, ולא בקו האמצעי שהוא רחמים. וע"כ לא נמצא קטרוג.

ו) ביום הכיפורים שהוא חתימת הדין, וישראל עומדים בקדושת אדונם, ביום ההוא נותנים לו שעיר, כדי שלא יקרב המשטין אל המקדש, דהיינו השעיר לעזאזל, שהשעיר בא מצד רוח הטומאה. והוא טמא, ורוח הטומאה נהנה ממנו, והוא המשטין, מתעסק בו, ואינו קרב אל המקדש לטמא. ואז הפנים מאירים, וישראל נצולים ממנו. (באור המאמר הזה, תמצא בהסולם פרשת ויצא, מאות שפ"א עד אות שפ"ז. ובפרשת נח אות ק"ד וק"ה).

ז) בזמן אחר, דהיינו בזמן המבול, כשנתרבו עוונות בני אדם, משטין הזה בא, בשעה שהדין מתעורר על עוונות העולם שאז הוא בא והמקטרג נמצא לפני הקב"ה, ונטמא המקדש, דהיינו שהמלכות נפרדה מז"א. וכל הפנים עצבים, והדין נמצא, ועל זה כתוב, קץ כל בשר בא לפני. כי קץ כל בשר שהוא המשטין הנקרא כן, בא לפני ודאי לבקש דין, על עוונות בני אדם, שהם גרמו דין.

                                                                                                  זהר חדש, כרך י"ט, נח

שנה טובה

תמונה myfirsthomepage