המטאפיסיקה של עקדת יצחק

שלום לכולם,

עקדת יצחק, Augustin, שבועון וינאי, צייר - מ. שטיינר גליון מס' 465

נשאלת השאלה האם עקדת יצחק היא ענין מוכרח במציאות, ואם כן איזה שורש רוחני פועל בה. הרי אומר רש"י (בראשית כב י"ג) כי האיל שנעקד תחת יצחק היה מוכן מששת ימי בראשית. איך מיישבים את כל הטיעונים הללו יחדיו?

האם אברהם ויצחק, הדמויות הדומיננטיות בעקדה, הן דמויות הסטוריות בלבד, או  שהן באות ללמד אותנו דבר מה על השורשים הרוחניים הפועלים בעולם הזה? נתבונן בדברים.

מספר לנו ספר הזהר (לך לך אות לט) כי בעוד שאברהם אבינו נמשל לחסד המופלא (אור בהיר בשחקים), שברא ומקיים את העולם המתפשט באין תכלית וללא סוף, הרי שיצחק בנו נמשל למידת הגבורה המקיימת את העולם באמצעות חוקי הטבע, ככתוב שמים בזרת תכן, הכל קבוע ומדוד, מים מתאדים במאה מעלות, או קופאים באפס מעלות, הזווית בה נוטה כדור הארץ על צירו ולפיכך מקבל בדיוק את אור קרני השמש המתאימות לקיים בו חיים וכו' וכו'.

אך האם מכלול חוקי הטבע קיימים ופועלים בפני עצמם, או שהם נכפפים לגורם סמוי ונסתר? על שאלה זו משיבה לנו עקדת יצחק. כיצד? אברהם הנמשל לחסד המופלא עוקד (קושר) את יצחק, הנמשל לחוקי הטבע, לומר כי חוקי הטבע וההבנות האנושויות שלנו הנלמדות מהן אינן קיימות בפני עצמן, אלא כפופות לגורם אחד, נסתר.

כלומר העולם, למרות היותו נתון לחוקים ולמידות, לכימות ולנוסחאות הרי שהוא מותנה בחסד האלוהי המופלא המקיים אותו. לכן יצחק (לשון יש חק) There is a low) לא מתנגד לעקדה, כי ידוע שהחוקים  בסך הכל מוציאים לפועל את רצון האל ומקיימים אותו ואינם ישות בפני עצמם. והיות שהם משרתיו עושי דברו, הרי שהם כפופים למרותו.

ולכן ניתן לומר, כי אברהם מתיחס אל בנו יצחק, כפי שהאל מתייחס לעולם שברא. אוהב אותו, אך יחד עם זאת מעמיד אותו על ידי חוקים ומגבלות. לכן מספר המדרש כי בשעת העקדה פרחה נשמתו של יצחק וכהו עיניו, לומר כי עיני חכמת המדעים כהות (אינן מסוגלות לראות ולהסביר) תופעות שהן מעבר למושכל האנושי, כי נר ה' נשמת אדם, כלומר האדם אינו רואה באמצעות העיניים, אלא באמצעות הנשמה, ובזמן שהיא עולה ונעלמת ומתאלמת באור אינסוף, כפי שקרה בעקדה, העיניים נותרות כארובות חשכות.

אך האל הטוב אינו זקוק למתנות אדם ובוודאי שלא לקורבן אדם, רק למוכנות הנפשית שלו, להתקרב יותר ולראות רחוק יותר ושקוף יותר. לכן כאשר אברהם מוכן לתפוס כי חוקי הבריאה נתונים תחת מרות אחת, באותו הרגע ממש, שמע את הקול, אל תשלח ידך, ר"ת את"י ובצופן א"ת ב"ש אמת, והוא רואה אי"ל, כאשר אותו איל נאחז בקרניו בסבך, והנה לאיל ב' קרנים וגימטריה של ב' פעמים קרן הרי ש"ת, או 700, להורות כי חוקי הטבע (שבע) הם הנרצים לעקדה ולקשירה תחת מהות אחת.

שנה טובה ומתוקה