המן טאשן, מדוע אומרים בעברית "אזני המן", יש לומר כיסי המן, כי להמן לא היו אזניים

המאמר "המן טאשן" נאמר ע"י בעל הסולם זצוק"ל, בליל פורים אחרי קריאת המגילה תש"י, ונכתב לאחר אמירתו ע"י בנו ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל. המאמר מופיע בכרך ב', מועדים, בסדרת הספרים "שמעתי ה' שמעך". במאמר מסביר בעל הסולם, מדוע יש לומר בעברית "כיסי המן", ולא "אזני המן", הטעם לכך מבאר רבי בנימין סינקובסקי תלמידו זצ"ל, כי אוזן מרמזת על תכונת הבינה שהיא תכונת השפעה, וזה ודאי לא היה להמן.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed