הצדיק נבחן ל"פרי עץ הדר", מאמר מתוך סדרת הספרים ה' שמעתי שמעך

שלום לכולם,

מדוע נבחן הצדיק ל"פרי עץ הדר", מדוע הקדושה עושה פירות והס"א אינו עושה פירות, מה ההפרש שבין דוד לשאול, מדוע היתה בניהם מחלוקת, מדוע שטם אבשלום את אביו דוד, מהו שורש כל המחלוקות בין תלמידי חכמים, ומדוע היה האר"י הקדוש משיח בו יוסף, כל זאת ועוד, במאמר הבא שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל מפי אביו בעל הסולם זיע"א באושפיזא דיוסף תש"ג.

האזנה נעימה לכל ושבת שלום


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed