השגת הזהר תלויה בשמחה

בס"ד

תמונה -Reji

תמונה -Reji

שבח מאד את הכרך הזה הי"ד [כנראה ספר הזהר כרך י"ד פירוש הסולם, הכולל פרשות : אחרי מות, קדושים, אמור, בהר חקותי] באמרו : כי חשוב מאד הספר הזה. ואמר כי חלק הזה יש בו הרבה מדרגות וקשה מאד. ואגב סיפר בעניין השגת הזהר, ואמר - כי הכל תלוי במידת השמחה. כי כן שאלו להאר"י ז"ל : למה הוא זכה להשיג כל כך הרבה את הזהר הקדוש, ולא הרמ"ק (רבי משה קורדבירו) שהיה צדיק הדור? וענה : מפני שהיתה לו שמחה עצומה עד לאין שיעור, יותר גדולה ממנו (משל הרמ"ק), בשעת הלימוד והשגת הזהר, היינו שמחה מהשגה, ולפיכך זכה להשגה כה גדולה בזהר, מה שאין אצל אחרים קודמין. ומי שיש לו יתר שמחה בזמן לימוד הזהר והשגתו, שהשמחה מפאת השגה שיש לו בהבנת הזהר הסתום, היינו השמחה של פתיחת הסתום, זוכה למדרגה גדולה של השגה ופתיחת הסתומין. וענין שמחה היא השכינה הקדושה. יוצא איפא כי לפי השמחה שיש, כה מתלבש בשכינה הקדושה.

ימין השם עושה חיל, ה' שמעתי שמעך, יד בנימין, מאמר כ"ב עמ' קנד-קנה.