וְיַעֲקֹב נָסַע סֻכֹּתָה וַיִּבֶן לוֹ בָּיִת, וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם

ויבא יעקב שלם עיר שכם, תמונה Nomadic Lass

ויעקב נסע סכתה, ויבן לו בית, ויבא יעקב שלם עיר שכם, תמונה Nomadic Lass

"ויעקב נסע סכתה", מלמד שהקריב יעקב שבעים פרים לע' אומות, לאחר שנאבק עם עם המלאך בנחל יבק, שנאמר נשלמה פרים שפתינו, שע' אומות נלחמו בו במעבק יבק ויכול להם, ועוד נאמר תתן אמת ליעקב, וַיֹּאמֶר, לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ--כִּי, אִם-יִשְׂרָאֵל וַיִּקְרָא אֶת-שְׁמוֹ, יִשְׂרָאֵל.

"ויבן לו בית", מלמד שנתעברה רחל בבנימין.

פירוש אחר: וַיִּבֶן לוֹ בָּיִת, הוא בית מקדש, שנאמר וַיִּבֶן יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-הַצֵּלָע אֲשֶׁר-לָקַח מִן-הָאָדָם, לְאִשָּׁה.

פירוש כולל: ויבן לו בית, מלמד שנתעברה רחל בבנימין, ועל צלע נחלת בנימין נבנה בית המקדש, שנאמר ויבן את הצלע, אשר לקח מן האדם לאישה, אישה נוטריקון אש ה', ומי היא אשתו של אדם, וקודש הקודשים שלו הרי היא נשמתו.

"וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם", כי יעקב בחיר האבות נקרא בשם יעקב שלימתא, שהוא קו אמצעי, הכולל בתוכו את שני הקצוות ההפוכים: קו ימין שהוא חסד דאברהם, וקו שמאל שהוא גבורות יצחק, ויעקב הוא בחינת מידת הרחמים הנקראת בשם שלם. וזה פרוש שבא יעקב שלם שכם, שבא יעקב שלם, בקו אמצעי הכולל י"ג מידות רחמים, (י"א בניו הנולדים, רחל המעוברת בבנימין ,וביתו דינה) לעיר שכם, וזה פירוש ויחן את פני העיר, ויחן בלשון תחינה ורחמים, שנאמר מה הוא רחום אף אתה רחום, מה חנון אף אתה חנון, וזה ענין של שדבק ישראל בברוך הוא והוא שלם.

כל טוב וספירת עומר נעימה לכל

כתיבת תגובה

3 thoughts on “וְיַעֲקֹב נָסַע סֻכֹּתָה וַיִּבֶן לוֹ בָּיִת, וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם

  • שלום וברכה למרדכי,

   שאלה נפלאה שאלת והנה התשובה בראשי פרקים,

   יש להבין כי האבות הקדושים קיימו את התורה לפני שנתנה, כי מ”ה שהיה הוא שיהיה, והפסוק “ויעקב נסע סכתה” מלמד על גילוי החכמה כי אין החכמה מתגלית ע”י ג’ הקוין, אלא בדרך נסיעה על תלת דוכתי, (כמ”ש לעיל בשלח ל”ט ד”ה וג’ ע”ש). ספר הזהר ספרא דצניעותא פרקא רביעאה אות נה)
   מאמר ויאמר יי’ אל משה מה תצעק אלי. אלי דייקא. דבר אל בני ישראל ויסעו. ויסעו דייקא.

   ובכתבי האר”י ספר הליקוטים סדר בראשית פרשת תולדות מאמר ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי אות כג כתוב: “וכן עתיד בע״ה להיות באחרית הימים, אז יבנה ה׳ בית ויעשה חג הסוכות, אחר שיעקב יבא שלם, אז ויבן לו בית, שהוא ב״ה, ולמקנהו יעשה סוכות, שהם העמים”.

   כי הגויים נמשכים מחכמה וישראל נמשכים מתורה, לכן הפסוק ויעקב נסע סכתה מרמז על המשכת החכמה, ובפסוק ויבן לו בית מלמד על המשכת החסדים, וזה פירוש ויבא יעקב שלם עיר שכם, כי נשלם הן בחכמה (שהיא בחינת סוכות) והן בחסדים (שהם בחינת בית).

   נמצא כי ע”י הקרבת שבעים פרים (הנרמזת בכתובים, והמופיעה ברורות בלשון חז”ל) הנמשלים לאומות העולם, יכול אדם להתקרב אל ה’ בבנית בית המקדש המבוסס על מעשים טובים (חסד) כי האדם דוחה ממנו את החכמה ע”י הקרבת הפרים, ודחיית החכמה כבר מקרבת אותו אל המעשים הטובים הנמשלים לחסד, כפי שכתוב עולם חסד יבנה.

   כל טוב ושבת שלום,

   א.קליין

השאר תגובה