וְיַעֲקֹב נָסַע סֻכֹּתָה וַיִּבֶן לוֹ בָּיִת, וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם

ויבא יעקב שלם עיר שכם, תמונה Nomadic Lass

ויעקב נסע סכתה, ויבן לו בית, ויבא יעקב שלם עיר שכם, תמונה Nomadic Lass

"ויעקב נסע סכתה", מלמד שהקריב יעקב שבעים פרים לע' אומות, לאחר שנאבק עם עם המלאך בנחל יבק, שנאמר נשלמה פרים שפתינו, שע' אומות נלחמו בו במעבק יבק ויכול להם, ועוד נאמר תתן אמת ליעקב, וַיֹּאמֶר, לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ--כִּי, אִם-יִשְׂרָאֵל וַיִּקְרָא אֶת-שְׁמוֹ, יִשְׂרָאֵל.

"ויבן לו בית", מלמד שנתעברה רחל בבנימין.

פירוש אחר: וַיִּבֶן לוֹ בָּיִת, הוא בית מקדש, שנאמר וַיִּבֶן יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-הַצֵּלָע אֲשֶׁר-לָקַח מִן-הָאָדָם, לְאִשָּׁה.

פירוש כולל: ויבן לו בית, מלמד שנתעברה רחל בבנימין, ועל צלע נחלת בנימין נבנה בית המקדש, שנאמר ויבן את הצלע, אשר לקח מן האדם לאישה, אישה נוטריקון אש ה', ומי היא אשתו של אדם, וקודש הקודשים שלו הרי היא נשמתו.

"וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם", כי יעקב בחיר האבות נקרא בשם יעקב שלימתא, שהוא קו אמצעי, הכולל בתוכו את שני הקצוות ההפוכים: קו ימין שהוא חסד דאברהם, וקו שמאל שהוא גבורות יצחק, ויעקב הוא בחינת מידת הרחמים הנקראת בשם שלם. וזה פרוש שבא יעקב שלם שכם, שבא יעקב שלם, בקו אמצעי הכולל י"ג מידות רחמים, (י"א בניו הנולדים, רחל המעוברת בבנימין ,וביתו דינה) לעיר שכם, וזה פירוש ויחן את פני העיר, ויחן בלשון תחינה ורחמים, שנאמר מה הוא רחום אף אתה רחום, מה חנון אף אתה חנון, וזה ענין של שדבק ישראל בברוך הוא והוא שלם.

כל טוב וספירת עומר נעימה לכל