וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם

וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים

וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים, חמשים באור אינסוף ברוך הוא, הוא אור הגאולה, הוא אור האמונה

מהו שאמר הכתוב, "וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם", (שמות י"ג י"ח)? על כך משיב הזהר הקדוש פרשת בשלח אות לט, וזו לשונו: וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים, חד מחמשה הוו.

באור הסולם:אות לט) ... וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. פירושו אחד מחמשה היו ישראל.

הרחבת הדברים: שם הוי"ה, או שם בן ד' הוא שם השם הכתוב בארבע אותיות, והם כנגד ד' ספירות חו"ב תו"מ. אות י' כנגד חכמה, אות ה' ראשונה כנגד ספירת בינה, אות ו' כנגד ספירת תפארת, ואות ה' אחרונה כנגד ספירת מלכות. עד כאן ד' אותיות כנגד ד' ספירות. הבחינה החמישית הנסתרת היא קוצו של י' והיא כנגד ספירת כתר.

קוצו של יוד                 ספירת כתר

אות י'                        ספירת חכמה

אות ה'                       ספירת בינה

אות ו'                        ספירת תפארת

אות ה' אחרונה          ספירת מלכות

נמצא הבחינה החמישית הנסתרת היא קוצו של יוד וספירת כתר, וזה פירוש וחמושים עלו בני ישראל ממצרים, וחמושים לשון תחמושת, חמושים באור אינסוף ברוך הוא, הוא אור האמונה. כי בזכות אור הגאולה, הוא אור האמונה, נגאלו ממיצרי הזמן וגבולות החומר.

שבת שלום לכל בית ישראל

...

תמונה : Indy Kethdy