וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם

בס"ד

יעקב אבינו מגיע לאחר עשרים שנות גלות מפדן ארם עם ארבע נשותיו ושניים עשר בניו (כי רחל מעוברת בבנימין היתה), שלם אל העיר שכם. שכם עולה בגימטריה ש"ס כמספר המעלות שיש במעגל שלם. היות ויעקב מגיע שלם שכם, שלם בבניו שלם בנשותיו, ולאחר קרב שיכול לו עם שרו של עשו ועשו עצמו עם מחנותיו. הוא חונן את פני העיר ברחמיו.

"וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם, אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן, בְּבֹאוֹ, מִפַּדַּן אֲרָם; וַיִּחַן, אֶת-פְּנֵי הָעִיר. וַיִּקֶן אֶת-חֶלְקַת הַשָּׂדֶה, אֲשֶׁר נָטָה-שָׁם אָהֳלוֹ, מִיַּד בְּנֵי-חֲמוֹר, אֲבִי שְׁכֶם--בְּמֵאָה, קְשִׂיטָה. וַיַּצֶּב-שָׁם, מִזְבֵּחַ; וַיִּקְרָא-לוֹ--אֵל, אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל".                                                                                                 בראשית לג יח - כ

מהו ויחן? ויחן מלשון חנינה ורחמים ככתוב בתפילת שמונה עשרה "אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. וחננו מאתך חכמה בינה ודעת. ברוך אתה ה' חונן הדעת", ולפיכך מיד בדבור הסמוך ויקן את חלקת השדה, שלא יאמרו אומות העולם גזל בידיכם. (בראשית רבה פרשה ע"ט).

מדוע חלקת השדה? בסוד ואנכי איש חלק, בסוד חלק אלוה ממעל.

מדוע במחיר של מאה קשיטה? מאה בסוד ועתה ישראל מה ה' אלוהיך שואל מעמך
אל תקרי מה אלא מאה ברכות שואל מעמך (עי' רש"י ותוס' מנחות מ"ג:). כי ברכות הוא עושרו של יעקב. ומדוע קשיטה, כי בהן קשט עצמו בטרם ברך אותו אביו, שנאמר 'קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים', וכן נאמר 'תתן אמת ליעקב'.

ומדוע נקבר שם יוסף? כי יוסף היה עיקר יעקב שנאמר ואלה 'תולדות יעקב יוסף' והוא היה שומר הברית והוא זה אשר הושם בארון, והעלה משה את עצמותיו של יוסף שנאמר, "פָּקֹד יִפְקֹד אֱלֹהִים אֶתְכֶם, וְהַעֲלִתֶם אֶת-עַצְמֹתַי מִזֶּה" (בראשית נ) והיה ארונו של יוסף, ארון הברית (כי הוא היה שומר הברית ועצמותיו הושמו בארון), משכון בידם בצאתם ממצרים.

נמצא, בשכם כרת יהושע ברית עם כל שבטי ישראל לקיים את התורה ושם נקברו עצמות יוסף שומר הברית, שנאמר "וַאֲנִי נָתַתִּי לְךָ, שְׁכֶם אַחַד--עַל-אַחֶיךָ" כי יעקב נתן לבנו יוסף את היכולת לשאת את אחדות ישראל למרות כל הניגודים שבה.

קבר יוסף בשכם

"קבר יוסף", ציורו של דייוויד רוברטס, 1839