וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים, אֶת-רָחֵל; וַיִּשְׁמַע אֵלֶיהָ אֱלֹהִים, וַיִּפְתַּח אֶת-רַחְמָהּ

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

תמונה debs-eye

תמונה debs-eye

מה קודם למה זכירה לשמיעה או שמיעה לזכירה? הנה ברחל כתוב "וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים, אֶת-רָחֵל; וַיִּשְׁמַע אֵלֶיהָ אֱלֹהִים, וַיִּפְתַּח אֶת-רַחְמָהּ", משמע ראשית זכר אותה אלקים, ומשום שזכר אותה, שמע אותה ופתח רחמה. כלומר סדר הפעולות הוא זכירה, שמיעה פתיחה. משל למה הדבר דומה, לאדם הנזכר כי פגישה יעודה לו, מה הוא עושה? הולך אל הדלת, או אז שומע את צלצול הפעמון מעברה האחר, ופותח את הדלת.

כלומר המוטיבציה הראשונית של שרשרת הפעולות עד הפתיחה היתה הזכירה. הזכירה היא משורש ז,כ,ר וכאשר מדברים על זכר, אנו מדברים על משפיע, כי תכונת הזכר היא הזכירה הוא זוכר מה שהיה קודם, לפני שבאנו הנה כאן לגוף, כי תכונת הגוף היא להכחיש ולשכוח את שורשו היא הנשמה. לכן הכח הזוכר באדם נחשב למשפיע.

ונחזור לענין, ויזכר לשון זכירה, ויזכר אותיות ז"ך רי"ו, כאשר ז"כ הן סכום של כ"ב אותיות פשוטות, וה' אותיות כפולות (מנצפ"ך) ביחד ז"ך, ו - רי"ו הן ג' פעמים שם ע"ב, שהוא שם הויה במילי יודין הנכתב כך: יוד, הי, ויו, הי, כלומר מילת ויזכר היא ז"ך רי"ו שהוא יורה על כלים זכים, כי בשם ע"ב במילוי יודין יש ד' פעמים אות י', וכאשר כופלים אותו ג' פעמים כדי לקבל רי"ו הרי יש בו ד' יודין כפול ג' פעמים, הרי י"ב יודין, שהם כלל הכח הפועֵל בפועַל ויזכר. וכעת י"ב אותיות י', עולות יחדיו מאה ועשרים שהן ק"ך צירופי אלקים.

מילת ויזכר היא השורש להפיכת מידת הדין למידת הרחמים, מדוע? מאחר וק"כ צירופי אלהים המצויים בעולמות בי"ע נמשים אל עולם אצילות בסוד י"ב אותיות י' אשר במילת ויזכר, אין סתימה של האורות כלל, כי נמשתה מידת הדין דאלהים ונהפכה למידת הרחמים בסוד י"ב יודין, ואז, וישמע אליה אלהים, ר"ת או"א סופי תיבות עמ"ה, וישמע אליה אלהים ודאי, כיצד שמע אליה? בשם אלהים ם' סתומה כמו בצרוף לםרבה המשרה, כאשר נסיר ם' הסתומה משם אלהים, יתקבל השם אליה, שהוא שם אלהים חסר ם' סתומה, ואות י' נכתבת קודם אות ה' בסוד הפנים, ואז תתקבל מילת היחס אליה, שהוא אותיות אל י"ה. וזה סוד וישמע אליה אלהים, כי הסיר ה-ם' הסתומה, ונהפכה מידת הדין שהוא אלהים למידת הרחמים שהוא אל י"ה, כיצד? ם' סתומה מורכבת מד' אותיות ו', ד' אותיות ו' עולות גימטריה כ"ד, כאשר נסיר ערכה של ם' סתומה הבנויה ד' אותיות ו' שהן גימטריה כ"ד משם אלהים שגימטריה של הוא פ"ו נקבל ס"ב ועם הכולל שהוא אחד נקבל ס"ג שהוא שם הויה במילוי יודין הנכתב כך: יוד, הי, ואו, הי ושם ס"ג הוא באמא ואמא יולדת בסוד אם הבנים שמחה הללויה וזה פירוש וישמע אליה אלהים, אליה אל י"ה, אל אבא ואמא, אל חכמה ובינה הנקראים י"ה. ויפתח את רחמה ראשי תיבות או"ר, גם רחמה הוא רחם ה' שהוא בבינה, ששם נמתקים הדינים, בסוד רחב פי על אויבי ובסוד אברהם ששמו עולה גימטריה רחם, וה' של מידת הרחמים הנרמזת בפסוק וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח-הָאֹהֶל, הוא בינה (זהר וירא אות י"ב, י"ג).

ברוך ה' לעולם אמן ואמן