וַתָּשֶׁת עָלַי כַּפֶּכָה

בס"ד

"וַתָּשֶׁת עָלַי כַּפֶּכָה" (תהלים קלט ה) כפכה עולה גימטריה קכ"ה מדרגות, הוא גובה המדרגות הרוחניות בו נכתב ספר הזוהר.

מובא בספר מתן תורה, כי דורו של רבי שמעון בר יוחאי היה מעין דורו של משיח. מבחינת גובה הקומה שלהם. ולכן חיבור ספר הזוהר נמצא בגובה קומה של ימות המשיח. הוא קורא לזה קכ"ה מדרגות. למה קכ"ה מדרגות? היות ויש חמישה עולמות רוחניים, בכל עולם יש חמישה פרצופים, בכל פרצוף יש חמש ספירות, זה קכ"ה מדרגות. והם (רשב"י ובני דורו) המשיכו את האור המקסימלי, ולכן כתוב שדווקא ע"י ספר הזוהר, עתידים לעתיד לבוא לקבל את פני המשיח, אין אפשרות אחרת. בגלל שהקב"ה גילה את הספר הזה שיהיה אמצעי על ידו שיוכלו לקבל את הגאולה, ואכן הספר הזה תופס קומת כל קכ"ה מדרגות. ועוד דבר אנחנו יודעים שבזמן שהאור הוא מאוד גדול, הוא מתפשט אפילו למדרגות הנמוכות ביותר. ולכן האור הזה עתיד להתגלות דווקא בדורות הנמוכים, בדורות של עיקבתא דמשיחא. מפני שהוא כל כך גבוה, הוא אמור לתת להם את הכוחות לתקן את עצמם. ואור יותר קטן לא יוכל לתת להם את הכוחות. ואנחנו חוזרים לאותו עניין, נשתמש במילים שלו, "לא שבתורת הנגלה אין מאור חס ושלום," כך הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וודאי שיש שמה מאור, רק שאנחנו לסיבת קטנותנו, אין אנו מסוגלים להוציא את המאור הזה, כך הוא כותב. זאת אומרת אנחנו זקוקים לאור גדול בכדי לחלץ את עצמינו מן המיצר.

_

שיעור מפי רבי אברהם גוטליב שליט"א על ההקדמה שכתב רבי חיים ויטאל תלמידו המובהק של האריז"ל לשער ההקדמות. מתוך הדיסק, פס השמעה ראשון בו, עמוד א' - ז'.

תמונה AttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by Matti Mattila