וַתָּמָת שָׂרָה, בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן, מהי קרית ארבע ברוחניות ומדוע נקראת חברון

שלום וברכה לכולם,

מדוע כותבת התורה, "וַתָּמָת שָׂרָה, בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן", מהי קרית ארבע ברוחניות, ומדוע היא חברון? ויש לפרש כי ארבע רומז על שם בן ד', שהוא בן ארבע אותיות י', ה, ו', ה', וקריה רומז על קרור והסתלקות האורות, ובזמן שנתקררו ד' האורות מלהשפיע, שהם ספירות חכמה, בינה, תפארת ומלכות, מתה שרה. ומדוע נכתב קרית ארבע הוא חברון, חברון מלשון חברות וחיבור, כי כאשר חוברים ד' האורות חכמה, בינה, תפארת ומלכות, יחד, מתגלה ה' אחד.

קרית ארבע הוא חברון,

קרית ארבע הוא חברון, תמונה Javier González

בתמונה שלפנינו ארבעה יסודות: אש, עפר, רוח, מים. ארבעת היסודות הללו משתלשלים משם בן ד'. לנוחות הקוראים צרפנו טבלה המרכזת את הנתונים עליהם דברנו.

אותיות ה'           הארת הספירות                         היסודות

י'                        חכמה                                        אש

ה'                       בינה                                          מים

ו'                        תפארת                                    רוח (אויר)

ה'                      מלכות                                       עפר

וזה פירוש ותמת בקרית ארבע הוא חברון, שרה מתה כתוצאה מהתקררות והסתלקות הארת שם בן ד' ממנה, שאע"פ שהוא שם בן ד' אותיות, שכל אות ממנו, (כפי שהראינו בטבלה) משפיעה הארה שונה לעולם, הרי שחבורן יוצר שם אחד.

שבת שלום לכולם