והיא שעמדה לאבותינו ולנו

בס"ד

חג שמח לכל בית ישראל,

והיא שעמדה לאבותינו ולנו

"והיא שעמדה לאבותינו ולנו"

מי זו שעמדה לאבותינו ולנו?

כולנו רגילים לשיר עם הילדים "והיא שעמדה לאבותינו ולנו", עד שאחד המסובים עוצר ושואל: ומיהי בעצם, זו שעמדה לאבותינו ולנו? כמובן שהפירוש כפשוטו הוא כהמשך לקטע הקודם:"ברוך שומר הבטחתו לישראל", אותה ההבטחה של ברית בין הבתרים. ההבטחה -או אם נרצה, הברית -שהיא שעמדה לאבותינו ולנו. היתה זו ברית עם אלוקים שהוא נצחי ואין בו כל שינוי, ולפיכך אף היא נצחית ללוא ביטול.

אך ניתן להוסיף פירוש נוסף: "היא" זו האמונה, אותה האמונה שלא זנחנו ולא נטשנו מדורי -דורות כי אכן תתגשם הבטחתו של הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים ואנו עתידים להיגאל ולשוב לארצנו. האמונה הזו, היא שעמדה לאבותינו ולנו, כי עם שאיננו מאבד את האמונה ואיננו אומר נואש למרות כל הסבל -זהו עם שגם יזכה להגשמת ההבטחה, כפי שאומר דוד המלך: "שמחנו כימות עניתנו ראינו רעה".(תהלים צ.טו)

מתוך הגדה של פסח הרב ישראל מאיר לאו

מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=kECTnguKXrM&feature=related]"והיא שעמדה לאבותינו ולנו"