כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן-הָאָמָה הַזֹּאת, עִם-בְּנִי עִם-יִצְחָק.

כותבת התורה בבראשית כא פסוק י':"וַתֹּאמֶר, לְאַבְרָהָם, גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת, וְאֶת-בְּנָהּ:  כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן-הָאָמָה הַזֹּאת, עִם-בְּנִי עִם-יִצְחָק". ויש להבין מהי אמה ומהי זאת?

אמה הוא אבר הזכרות. כאשר אומרת שרה, "כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן-הָאָמָה הַזֹּאת, עִם-בְּנִי עִם-יִצְחָק", היא מכוונת לומר כי ישמעאל נולד מאיבר שאינו מהול, ולכן נקרא בן האמה הזאת, להבדיל מיצחק, בנה, שנולד לאחר מילתו של אביו אברהם. בנוסף, יצחק הוא הבן הראשון שנימול בן שמונת ימים והוא בן בינה ממש, שנאמר בן בינה ימי שמונה. לכן לא יירש בן האמה הזאת, קריא ישמעאל, שהוא בן איבר שאינו מהול עם בן שנולד מאיבר מהול והראשון שנימול בן שמונת ימים.

לומר מי שיורש את העולם הזה והעולם הבא יירש בכפל יוד, פירוש. אות י' מעידה על קשר, להיות הקב"ה י' ספירות, הרי כל מה שהוא שלם הוא כלול מעשר. לכן כל פעם שמופיעה אות י', היא מסמלת שלמות וקשר אל השלמות.

ונחזור לענין ברית המילה, ברית המילה כולל שני חלקים עיקרים: האחד הסרת העורלה, שתהליך זה נבחן לסור מרע, והשני הוא פריעה, מלשון ופרע את ראש האישה, שהוא הפשלת העור כלפי חוץ וגילוי אות י' ברית קודש, והוא נבחן לעשה טוב. נמצא לפיכך כי במעשה המילה, בעת גילוי האות י' ברית קודש נשלם מעשה בראשית, וכפי שהקב"ה שלם בעשר ספירותיו, כך הנימול שלם בעשר ספירותיו, כי נגלתה בו אות י' ברית קודש. והברית, כלומר הקשר שבין הבורא לנברא הוא באמצעות האות י' והשלמות. כי כאשר לאדם יש קשר עם ה' לא חסר לו דבר.

וכפי ששם הויה נכתב י', ה', ו', ה', כלומר, כפי ששמו הגדול פותח באות י', כך הברית הכרותה בין אדם לבורא מסתיימת ונחתמת באות י'. לכן אמרה שרה לא יירש בן האמה הזאת, ומדוע נכפלה האות י' בפועל יירש? כי אות י' הראשונה בפועל יירש היא אות י' ראשונה משם הויה, ואות י' שניה בפועל יירש היא אות י' ברית קודש שנחתמה בבשר בנה יצחק. לכן אמרה לא יירש בן האמה הזאת (ומילת אמה נסובה אל אבר ההולדה של אברם שהיה ערל בשעת הזיווג עם הגר בת מלך מצרים) עם בני עם יצחק. כי לאמה הזאת (לאבר ההולדה של אברם) לא היה ברית וקשר עם ה' טרם מילתו, כלומר לא היה תמים ושלם, לכן בן האמה הזאת (ישמעאל) לא יכול לרשת, מטעם חוסר קשר.

כי פועל ירש אותיות יושר וישמעאל נולד מאבר שאין לו יושר (מטעם שלא היתה בו ברית) ומבתו של מלך מצרים (הגר), נמצא ישמעאל הוא נכדו של פרעה, של פה המדבר רע כי אין לו מילה. ואילו יצחק נולד מאברהם, המהול, בעל הברית, ומשרה, שלכתחילה היתה שרי אותיות ישר. לכן שייכת ביצחק ירושת היושר.