מדוע אוהב יעקב את רחל, פרשת ויצא

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

בפרשת השבוע פרשת ויצא, יוצא יעקב מבאר שבע לחרן, בעצת אימו, כדי להעלם לימים אחדים מטווח רוגזו של עשו, אחיו התאום, הזומם להרגו בשל נטילת הבכורה והברכה ממנו.

בחרן, פוגש יעקב את דודו, לבן, אחי אימו רבקה. ללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. יעקב אוהב את רחל, ורוצה לשאתה לאשה, כי היא יפת תואר ויפת מראה, אך לבן מכניס תחת החופה את לאה, בתו הגדולה, שעיניה רכות.

מה הן עינים רכות ברוחניות, מדוע אנו כנבראים מעדיפים יופי, מהו שורשו הרוחני של מראה נאה, מיהו יעקב אשר בנפש האדם פנימה, מי הוא לבן שבאדם, מי היא רחל, ומי היא לאה, ומדוע יעקב שבאדם אוהב את רחל יותר מלאה? על שאלות אלו משיב בעל הסולם לתלמידו, הנמצא באנטוורפן, בלגיה.

נקשיב למכתב שכתב בעל הסולם לתלמידו. האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed