ויגדלו הנערים, בני כמה היו יעקב ועשו במכירת הבכורה

שלום לכולם,

מכירת הבכורה, הנדריק טר ברוגן (1588 - 1629) צייר הולנדי במרכז התמונה התאומים יעקב ועשו, עשו מימין מעומד עם תליו וכליו, לשמאלו יעקב מיושב מגיש נזיד עשים בימין, בעומק עומדת רבקה האם מאחורי יעקב בקומת עשו, יעקב נראה כתוכה של רבקה יצחק הוא צללית דקה מיושבת מאחורי עשו, יחסי האלכסון עשו רבקה ישנו את התמונת הבכורה

היום בו הכין יעקב אבינו נזיד עדשים, הוא היום בו נפטר אברהם אבינו ע"ה, לכן הכין בו נכדו יעקב נזיד עדשים שהוא מאכל להברות את החולה ואת האבל. אברהם חי מאה שבעים וחמש שנים, ובמותו היה יצחק בנו, בן שבעים וחמש שנה. יצחק נולד לאברהם בהיותו בן מאה שנה, ובן ארבעים לקח את רבקה, עשרים שנים התפלל יצחק עליה שתלד, ובהיותו בן שישים שנה נולדו התאומים, מכאן שכאשר מת אברהם, היו יעקב ועשו בני חמש עשרה שנים, זה שכתוב ויגדלו הנערים (בראשית כה, כז).

אותו היום בו הכין יעקב אבינו נזיד, היה לא רק יום מותו של אברהם אבינו ע"ה שמת בשיבה טובה, אלא היה יום מותו של נמרוד, צורר אברהם, שהשליך אותו אל כבשן האש באור כשדים. נמרוד לא מת בשיבה טובה כאברהם, אלא נהרג ע"י נכדו של אברהם אבינו, עשו. נמרוד היה גיבור ציד לפני ה', ומה פירוש גיבור צייד לפני ה', הפירוש הוא, שהוא היה צד את דעת הבריות ומסית אותם נגד ה', וכיצד היה עושה זאת? באמצעות טקטיקה מיוחדת, עליה נקרא בהמשך.

לאחר חטא עץ הדעת, הכין ה' אלהים כתונות עור לאדם וחוה, שיוכלו להתלבש בהם בעולם הזה, ושלח אותם מגן עדן. את כותנות העור הללו, כעבור עשרה דורות, לקח איתו נח לתיבה, ושמר עליהן בזמן המבול. כאשר יצאו נח ובניו מן התיבה, גנב אותם חם, ונתן אותם אותם לנכדו נמרוד (בן כוש). נמרוד היה לובש את כותנות העור הללו, ושוב אין המדובר בבגדים גשמים, אלא מדובר בלבושי המוחין, ביכולת דיבור ורטוריקה, כמו הנחש הקדמון, והיה צד את הבריות ומטעה אותם, כדי שלא יאמינו באל אחד.

על פי ספר הישר, נמרוד ידע על עשו, נכד אברהם, ורצה להרגו, לכן היה מתנכל לו להמיתו, עשו שידע זאת ארב לו, הרגו, ולקח ממנו את כתונות העור, אלו בגדי החמודות, שכל הבריות חמדו אותם, והגיע עייף ותשוש לאוהלו של יעקב, והוא קץ בחייו, נשאלת השאלה מדוע?

לעשו יש ביד את מה שחפץ בו כל צייד, יש לו בגדי החמודות, יותר מזה הוא לא צריך, והוא מבקש מיעקב שילעיט אותו מן האדום האדום הזה, יעקב מתנה את מתן המאכל במכירת הבכורה, עשו שקץ בחייו, לאחר הריגת נמרוד, אינו חפץ בחיים רוחניים ובוודאי שלא בבכורה, שהיא תולדה שלהם, לכן הוא מוכר בכורתו ליעקב בהיותם בני י"ה שנים.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה וחודש כסלו טוב