וידו אוחזת בעקב עשו, ארבע קריאות שונות שהן אחת

שלום לכולם,

את הפסוק וידו אוחזת בעקב עשו המתאר את לידת תאומי רבקה ויצחק אנו מכירים מחומש בראשית, הפסוק והסמוכים לו מתארים לידת תאומים לא זהים, נשאלת השאלה האם הפעם מתאר הפסוק רק לידה פיזית של תאומים לא זהים בעולם הזה, או שפסוק זה הוא פריזמה שדרכו ניתן לראות את מעשה בראשית כולו, נתבונן בדברים.

א) אפשרות ראשונה: וידו גימטריה כ"ו שהוא גימטריה של שם הוי"ה, או ציור האות א' הנכתבת ו' כתובה באלכסון ושתי אותיות י' כתובות לצידה אחת לימין ולמעלה אחת לשמאלה ולמטה, ערך האות א' בציור שכזה הוא כ"ו, כי אות ו' ערכה שש ושתי אותיות י' ערכן עשרים, הרי עשרים ושש. נמצא כי מילת "וידו" היא שוות ערך לשם הוי"ה ברוך הוא, או אות א' המסמלת את אלופו של עולם, באופן זה נוכל לקרוא את הפסוק באופן הבא: "וידו" נבחן לשם הוי"ה, שהוא בעולם אצילות, ופירוש המילים אוחזת בעקב עשו, הוא כי עולם אצילות אוחז בעולמות בי"ע (בריאה, יצירה עשייה) שהם העולמות הנפרדים. כלומר האחדות הנרמזת במילת "וידו", אוחזת בפרוד, להצביע כי כל פרוד שאנו חשים בעולמות מקורו באחדות רוחנית אחת.

ב) אפשרות שנייה: וידו, הכוונה ויודו, כלומר האות י' של שם הוי"ה ברוך הוא, שהוא באצילות, אוחזת בשאר אותיות השם שהן הו"ה, שהן אותיות הנמשלות לעולם הזה, שהן עקב עשו.

ג) אפשרות שלישית: וידו, הכוונה וקוצו של יוד, הכוונה לספירת כתר, שהוא "אין", אוחז בעקב עשו שהוא "אני", כלומר ספירת כתר אוחזת בספירת מלכות.

ד) "עשו" גימטריה "שלום", (רש"י) לפיכך כאשר קוראים את הפסוק וידו אוחזת בעקב עשו, ומציבים במקום המילה עשו את המילה "שלום", הרי שאנו מקבלים את המשוואה הבאה, וידו אוחזת בעקב שלום, כלומר אם יחבר אות י' של עולם אצילות לכל עולמות בי"ע שהם העולמות הנפרדים, מתקיים בו הפסוק הנני נותן לו את בריתי שלום, כי לא ייתכן שלום ללא אות י' ברית קודש.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן