ויראו בני האלקים

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

פרק א' בבראשית כתוב על ביצה, מוזיאון ישראל

במאמר זהר חדש פרוש הסולם, כרך י"ט, מדרש הנעלם בראשית, מאמר ויראו בני האלקים, עמ' רנז-רנח אותיות תתסב - תתסד, מסבירים מי הם הנפילים שהיו בארץ, ומי הם אנשי השם.

תתסב) הנפילים היו בארץ, אלו הם, אדם ואשתו, שהם היו, שנפלו בארץ בלא אב ואם. ולמה נקראו נפילים, משום שנפלו ממעלתם שהיתה להם. כלומר, נפילים הם בערך מה שהיו מכבר. נפילים הם, על שנטרדו מגן עדן, ולא חזרו לשם.

תתסג) על כן חזרה תורה ואמרה, אלו היו בארץ, אדם ואשתו, שהיתה אימתם על כל הבריות, ועדיין היו חיים, ולא מנעו בני הדור מלעשות עבירות, ומי הם אותם העוברים עבירות. הם גדולי הדור אנשי השם, שהיו גדולים בדור.

תתסד) אמר רבי פנחס מכאן הוא משמעות הכתוב לדרוש הנ"ל שכתוב, הנפילים היו בארץ בימים ההם. שלהם היה צריך להיות מניעה, למנוע עצמם מעבירות בשביל בני הדור. ולא מנעו. ולעיניהם ממש, באים אל בנות האדם בזנות וילדו להם. ומי הם אותם הנפילים שהיו בדור. היינו אותם הגיבורים שלא נראה בדור כמותם. אנשי השם. היינו שם הידוע שקרא אותם הקב"ה. שכתוב ויקרא את שמם אדם.

כל טוב