ולימדו רי"ו טעמים שבהפסוקים שבשיר השירים

בס"ד

בזהר וירא, מאמר כשחלה רבי אליעזר הגדול, מבקש רבי עקיבא מרבי אליעזר, "למדני תורה". וכך כותב הזהר, "ולימדו רי"ו טעמים שבהפסוקים שבשיר השירים". ויש להבין כי מספר הפסוקים הכולל בשיר השירים, שהוא קודש קודשים, הוא רי"ז. ורבי אליעזר לימד לרבי עקיבא רי"ו טעמים, שהם רי"ז חסר אחד.

מדוע? למה הדבר דומה?

לקשתות הבנויות ע"ג עמודים, שכל קשת מחברת בין שני עמודים.

נאמר שיש רי"ז עמודים בנויים, כמה קשתות נדרשות לחבר בניהן כאשר העמודים בנויים על ציר ישר?

נכון, רי"ז חסר אחד הם רי"ו. נדרשות רי"ו קשתות לחבר בניהן.

ויש להבין שיש סוד עיגולים וסוד יושר, סוד היושר הוא הקו, שיש בו מעלה ומטה, כלומר יש לו כוון, והוא מסמל קודם ונמשך, מה שאם כן סוד העיגול, בו כל נקודה על המעגל, מרוחקת במידה שווה מצירו. כלומר, צורת המעגל מציינת השוואה גמורה, בעוד הקו מציין הבדלים ופערים.

מה עשה רבי אליעזר? למד את תלמידו החביב עקיבא, רי"ו טעמים שבשיר השירים, כמניין הקשתות המחברות את הפסוקים (העמודים) חסר אחד, להורות לתלמידו, אתה תלמיד גדול, אך אני מלמדך רי"ו טעמים, שהם רי"ז פסוקים שבשיר השירים חסר אחד, כדי שאתה עקיבא, תוכל להשלים את האחד הזה באחד הימים. להורות לעקיבא, שחכמה לא מועילה בתקנתה אם אינה מייחדת ייחודים.

נמצא רבי אליעזר מלמד את שיר השירים לעקיבא בסוד היושר, שהוא חסר אחד, כדי שעקיבא יוכל להשלים, ביום מן הימים, את שיר השירים בסוד העגול, שהוא בסוד ההשוואה הגמורה, ע"י צאת נשמתו באחד.

תמונה LicenseAttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by jesstermix77