ועבר על המשקוף ועל שתי המזוזות

בס"ד

מועדים לשמחה,

בספר הזהר פרשת בא, מאמר 'ועבר על המשקוף ועל שתי המזוזות', שואל רבי יוסי מדוע כותבת התורה ופסח ה' על הפתח, הרי היה לה לכתוב ופסח ה' עליכם, אלא שכתבה תורה ופסח ה' על הפתח כדי לכוון לפתח הגוף שהוא המילה. וכאשר כתבה תורה ופסח ה' על הפתח, הכוונה היא שאותה פסיחה, על הפתח, היתה רפוי המילה שעשו ישראל במצרים.

על דברי רבי יוסי יסמוך רבי שמעון בר יוחאי את מאמרו, הקושר בין הפסוק, "ופסח ה' על הפתח", המופיע בפרשת בא, לבין הפסוק המופיע בספר בראשית פרק י"ח, המתאר את אברהם אבינו לאחר המילה, וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח-הָאֹהֶל, כְּחֹם הַיּוֹם, וכמו כן יבאר הזהר כיצד ייתכן שפועל אחד פעל שתי פעולות הפוכות, בה בעת, נגוף למצרים, ורפוא לישראל. וגם נשמע כיצד רבי אבא מבאר את את השורש עבר פעם במשמעות של דין ופעם במשמעות של רחמים.

כל טוב והאזנה נעימה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed