ועל כן מה האדם חסר?

בס"ד

היינו שכל ערך הקשר בין האדם לבורא, היא באיכות הידיעה, שהשי"ת שורה בליבו, וזה סוד "ה' צלך".

פרי חכם, אגרת ל"ג

היא היא הברכה שמברכים בארמית, "דלו טולו", או "דלו טולה", שצלו (של ה' העובר דרכך) יהיה ארוך. ולמי שמחפש ענף גשמי לשורש רוחני זה, ימצאנו, בעודו פוסע מזרחה בשעות אחר הצהרים של ימי הקיץ.