ותלבש אסתר מלכות, איך לובשים מלכות, זהר פרשת שלח לך

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

תמונה

במגילת אסתר פרק ה' פסוק א' כתוב: "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי, וַתִּלְבַּשׁ אֶסְתֵּר מַלְכוּת, וַתַּעֲמֹד בַּחֲצַר בֵּית-הַמֶּלֶךְ הַפְּנִימִית, נֹכַח בֵּית הַמֶּלֶךְ; וְהַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁב עַל-כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ, בְּבֵית הַמַּלְכוּת, נֹכַח, פֶּתַח הַבָּיִת." מה פירוש המילים ותלבש אסתר מלכות? וכי ללבוש מלכות אפשר? הרי ידוע שבגדים ולבושים ניתן ללבוש, היות והם חיצוניים ביחס לאדם הלובש אותם, שהוא פנימי. אם-כן, באיזו מלכות מדברת המגילה, וכיצד ניתן ללבוש אותה, הרי למדנו כי לבוש הוא דבר חיצוני, ואילו האדם הוא פנימי ביחס ללבושו, הרי המלכות המדוברת במגילה אינה טריטוריה גאוגרפית, וגם אם כן, כיצד יכול אדם להתלבש בטריטוריה החובקת יבשת שלמה, איזה מן לבוש הוא זה לבוש המלכות המדובר במגילה?

על שאלה זו משיב רב מתיבתא שאותו מצטט רשב"י, בזהר שלח-לך אות רכט.

רכט).... כתוב, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, שפירושו, שנתלבשת באותה הצורה של עולם ההוא. מלכות, פירושו רוח הקדש, כי מלכות שמים, דהיינו מלכות דז״א הנקרא שמים, נושבת רוח, מרוח ההוא של אויר עולם ההוא, ונתלבשה בו אסתר.

פירוש: ויהי ביום השלישי, הוא ענין של ג' קווין, חסד דין ורחמים, שחסד הוא קו ימין, דין הוא קו שמאל ורחמים הוא קו אמצעי, כלומר ביום השלישי הכלול מג' הקווין, חסד דין ורחמים, (שהם אותיות יה"ו משם הוי"ה) ותלבש אסתר מלכות (שהיא ה' אחרונה משם הוי"ה, וכך למעשה נוצר ייחוד בין שלושת הימים, או שלושת ההארות, חסד, גבורה תפארת, או שלושת הקווין, ללבוש המלכות היא הא אחרונה משם הוי"ה).

כלומר, אסתר, שהיא פנימית, לובשת ביום השלישי, שהוא סוד ג' הארות חסד גבורה תפארת, את המלכות שהיא הלבוש החיצוני כפי שאמרנו לעיל. ובכך מייחדת את אותיות יה"ו, שהם שלושת הימים, או שלושת ההארות, או שלושת הקווין, עם ה' אחרונה שהיא לבוש המלכות, ומתיחד שם הוי"ה בעולמות.

ומהי מלכות שואל הרב, ומשיב, כי מלכות היא רוח הקדש, כי מלכות (של) שמים, קשורה בשמים, שהוא זעיר אנפין, אשר בו נושבת רוח, ככתוב ויפח באפיו נשמת חיים, (ספירת זעיר אנפין של ראש מכונה בשם 'חוטם' תלמוד עשר הספירות חלק ג') מרוח ההוא (הנסתר) של אויר עולם ההוא (הנסתר, המכוסה) ונתלבשה בו אסתר.

מלכות שמים, או רוח הקודש, מקבלת רוח (אויר זך) מפרצוף זעיר אנפין המכונה חוטם, שענינו נשמת חיים, אשר אותו הוא משפיע למלכות שלו, היא מלכות דזעיר אנפין, לכן כותבת המגילה ותלבש אסתר מלכות, שנתלבשה ברוח הקודש, או במלכות שמים, המקבלת רוח, או אויר זך מפרצוף זעיר אנפין, והיות האויר שהיא מקבלת הוא זך בסוד נשמת חיים, שעניינו הוא השפעה, היא יכולה להשפיע אותו הלאה.

ועוד זאת, מלכות שמים, ר"ת ש"ם, ככתוב בפרקי דרבי אליעזר (פרק ג'), "קודם שנברא העולם, היה הוא ושמו אחד", שענין "אחד", היינו על כונה אחד, *שהוא להטיב לנבראיו. ואילו **מלכות בלחודוי, (בלבדה) ללא המשפיע שלה, הוא היסוד הנקרא כל (תלמוד עשר הספירות חלק ז'), היא מות. מדוע? כי אותיות מלכות נכתבת, מ,ל, כ, ,ו, ת, וכאשר היא בלחודוי היא מנותקת מן היסוד המשפיע הנקרא כל, ונשארות אותיות מ,ו, ת.

רל) וכד עאלת קמי וכו׳: וכשנכנסה לפני מלך אחשורוש. וראה לבוש ההוא של אור, צורתה נדמה לו למלאך אלקים. ופרחה נשמתו ממנו לרגע. מרדכי, גם כן, לבש לבוש של עולם ההוא, שכתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. לבוש מלכות ודאי, דהיינו צורה של עולם ההוא. וע״כ כתוב, כי נפל פחד מרדכי עליהם. פחד מרדכי, ולא פחד אחשורוש. כלומר, לא מטעם שגדלו אחשורוש, אלא מפני הלבוש שלו שמעולם ההוא. אר״ש, כמה מתוקים הם אלו הדברים, אשרי חלקי. והריני יודע, שצדיקים בעולם הזה מתלבשים בלבוש, שנקרא לבוש מלכות. וכך הוא ודאי.

פירוש: וכשנכנסה לפני מלך אחשורוש, וראה לבוש ההוא של אור, שהוא רוח הקודש, שעניינו הוא להשפיע, שכתוב באור פני המלך חיים, (משלי ט" ט"ו) צורתה נדמה לו למלאך אלקים, שמלאך אין לו ישות משלו ובטל הוא מפני השליחות, ופרחה נשמתו של אחשורוש ממנו לרגע, בשל שווי הצורה, שרצה להשתוות לה בטוב. מרדכי, גם כן לבש לבוש של העולם ההוא הנסתר, שעניינו להשפיע, שכתוב ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. לבוש מלכות ודאי, דהיינו צורה (של טוב) של העולם ההוא הנסתר, שכל רצונו הוא להיטיב לנבראיו, ועל כן כתוב, כי נפל פחד מרדכי עליהם. פחד מרדכי, ולא פחד אחשורוש, כלומר לא מטעם שגדלו אחשורוש, כלומר לא מפני הסמכות שנתן לו אחשורוש (שעניינו הוא מלמעלה למטה באופן אוטוריטיבי), אלא מפני הלבוש שלו, (ממטה למעלה) שמעולם ההוא, שנתכסה ברוח הקודש, שעניינה השפעת טוב. אמר רבי שמעון, כמה מתוקים אלו הדברים, אשרי חלקי, והריני יודע שצדיקים בעולם הזה מתלבשים בלבוש הזה, שנקרא לבוש מלכות, והוא רוח קודש, רוח של טוב, כמאמר הפסוק, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך, וכך הוא ודאי.

פורים שמח לכל 🙂

~~~~~~~

*) דרגות הסולם, מאמר תרז, הוא ושמו אחד, הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל

**) הקדמת פי חכם, בעל הסולם, באדיבות אתר אור הסולם