זהר ויגש מאמר קחו לכם עגלות לטפכם

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

במאמר זהר פרשת ויגש, קחו לכם עגלות לטפכם, נשמע מדוע שלח פרעה עגלות ממצרים ליעקב בארץ כנען, וכי אין עגלות ליעקב? מה רומז יוסף ליעקב בשולחו עגלות ממצרים, כיצד קשורות העגלות ליחסים שבין יעקב ליוסף ובין יוסף לאחיו, מדוע שליחת העגלות רומזת ליעקב, אבי יוסף, כי ידיו לא שפכו את דם יוסף, כאשר ראה את כתונת בנו טבולה בדם שעיר, וכן, מה הקשר שבין עגלה ערופה, לחברון, לתורה, לבית המדרש של שם ועבר, ואותה עיצה עמוקה שנטל יעקב אבינו בעמק חברון לשלח את בנו יוסף לראות שלום אחיו הרועים בשכם, ללא לויה, וגם כיצד כאשר רואה יעקב את העגלות העולות ממצרים הוא מבין כי סוד מכירת יוסף למצרים היתה על פי הדיבור שנאמר לאברהם בברית בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא לכם, ולא ע"פ 'טעות יעקב' ששלחו מעמק חברון ללא לויה.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed