זהר ויחי מדוע קבורה לאה במערת המכפלה ולא רחל עקרת הבית

שלום לכולם,

שואלים בעלי הזהר, מדוע קבורה לאה במערת המכפלה ולא רחל עקרת הבית, במה שונה לאה מרחל שזכתה להקבר עם יעקב במערת המכפלה עם האבות ובנות זוגם, מהו המעשה האחד בו היה ללאה יתרון על רחל וכיצד הוא השפיע על חיי רחל, מותה וקבורתה, ומדוע בעל הסוד הגדול הוא רבי יהודה.

כל זאת בזהר ויחי אותיות רע  - רעד, האזנה נעימה לכל ולימוד נעים


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed