זהר חיי שרה, מדוע ממתין אברהם אבינו שלושים ושמונה שנים עד שהוא קונה את מערת המכפלה?

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

בזהר פרשת חיי שרה, מספר לנו התנא, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, כי לאברהם נודע על קיום מערת המכפלה, ביום שבאו אליו המלאכים, לאחר שמל את עצמו. אברהם שהיה מכניס אורחים גדול, ורצה לכבד את אורחיו, רץ להביא בן בקר. אותו בן בקר ברח לפניו ונכנס למערת המכפלה, ונכנס אברהם אחריו.

מיום שמל אברהם את עצמו, ועד לפטירת שרה אמנו, חלפו להם שלושים ושמונה שנים. שואל רבי אלעזר, מדוע המתין אברהם שלושים ושמונה שנים כדי לקנות את המערה? מדוע לא רכש אותה בכל השנים שידע על קיומה?

נצטרף אל רבי אלעזר המשיב תשובות מעניינות ומחכימות, אותן נשמע במהדורת הפודכאסט הבאה. ולמי שמעונין לקרוא על יתר ההתרחשויות במערת המכפלה כאשר מגיע אליה אברהם, הנה הקישור הבא.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה, והאזנה נעימה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed