זהר פרשת בא, מאמר קורבן הפסח

בס"ד

מועדים לשמחה,

ספר הזהר פרשת בא, מאמר קורבן הפסח מבאר מה היתה העבודה הזרה בה עסקו המצרים במצרים, וכיצד יכול היה קורבן הפסח לבטל אותה באופן עקיף ולא באופן ישיר, ומדוע היו אלה המצרים במצרים אשר בחרו לבטל את העבודה הזרה שלהם מרצון. גם נשמע מה פירוש הפסוק שנאמר לישראל, "ועצם לא תשברו בו", מהו עצם ברוחניות, ומדוע נאמר לישראל לא לשבור אותו? כל זאת ועוד במהדורת הפודקאסט הבאה.

האזנה נעימה ופסח כשר ושמח


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed