זהר פרשת שמות מאמר אתי מלבנון כלה

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

מאמר זהר פרשת שמות, אתי מלבנון כלה, מפרש לנו, מהו לבנון, מי היא הכלה, ומדוע נאמר עליה אתי מלבנון תבואי ולא אתי מלבנון תעלי, וכמו כן, מה ההבדל שבין הפועל לבוא, לבין הפועל לעלות, מה הם ב' האורות בהם נשלמת הלבנה ע"י אור החמה, מהו פירוש הפסוק, אתא מרבבות קודש, ואיזה משא ומתן התנהל בין הקב"ה לבין המלאכים לפני שנתנה תורה ישראל.

אם יש שאלות לגבי המאמר, הגיגים או מחשבות, הנכם מוזמנים לכתוב אותם כתגובה, ולהשתתף בלימוד, כל טוב והאזנה נעימה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed