זהר פרשת שמות, מאמר הָיֹה הָיָה דְבַר ה'

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

פרשת שמות מתארת את ירידת בנ"י למצרים. במאמר זהר פרשת שמות הָיֹה הָיָה דְבַר ה', (אות ו' - אות י"ג) מסביר רבי שמעון בר יוחאי באמצעות הפסוק הראשון מספר יחזקאל, מדוע נפתחת נבואת יחזקאל הנביא דווקא במילים הָיֹה הָיָה, ועוד מוסיף ושואל מדוע כופל הנביא את הפועל היה, היה, ומשיב כי פועל היה הא' סובב על גלות מצרים, ופועל היה הב' סובב על גלות בבל, באופן שכל גלות שישראל נמצאים בה, נמצא ה' עימם. לכן משתמש יחזקאל הנביא בפועל הָיֹה הָיָה, כי הפועל היה הוא ג' אותיות משם ה'.

הנה לפנינו המאמר כולם מוזמנים להקשיב, האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed