זהר פרשת תולדות, מאמר ויתרוצצו הבנים בקרבה

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

פרשת תולדות בספר הזהר הקדוש, מספרת לנו, כי ב' הבנים בהם מעוברת רבקה, הם ב' הבנות שיש באדם. ולפיכך מסבירה הפרשה, כי את הפסוק "ויתרוצצו הבנים בקרבה", יש לפרש באופן הבא: כי ב' הבנות הפוכות מתרוצצות בכל אדם, האחת גורסת, "וְאָנֹכִי אִישׁ חָלָק", כלומר חלק אלוה ממעל, ולכן עלינו לחיות חיי נשמה, כלומר, לתת, לעזור, להשפיע לזולת, ואילו ההבנה ההפוכה גורסת, כי עלינו לחיות את חיי הגוף המוגבל, שכל עניינו לדאוג לצרכו עצמו בלבד, הנמשל באדרת השער של עשו.

את המאמר שנשמע במהדורת הפודכאסט הבאה כתב הרבי אברהם מרדכי גולטיב שליט"א, על יסוד מאמר המובא בזהר פשרת תולדות אות כה - לב, את המאמר שכתב הרב, נוכל לקרוא כאן, וגם נשמע מדוע צרות הן תולדה של שערות, ואיך מפסיקים את נטיית הצייד שבכל אחד ואחת מאתנו, להרוג ולצוד את החיות שבכל דבר.

האזנה נעימה לכל וחודש כסלו טוב


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed