ט"ו באב לפי הקבלה, מאת הרב גוטליב שליט"א

שלום לכולם,

כתוב שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיוה"כ שהיו בנות ישראל יוצאות ומחוללות בכרמים, והיו יוצאות בכלי לבן שאולים, בכדי שלא לבייש את מי שאין לו. והיו באים בחורי ישראל, ואומרות להם: אל תתנו עיניכם ביופי שאין אשה אלא למשפחה. ומובא שבבנות ישראל היו ארבעה סוגים: יפות אומרות אין אשה אלא ליופי, אחרות - אין אשה אלא למשפחה, וכן היו בעלות ממון, ומכוערות שבהן אומרות שלא צריכים להסתכל ביופי, אלא קח מקחך לשם שמים.

מדוע בבנות ישראל יש ארבעה סוגים של נשים, מנין נמשכים ד' סוגים הללו, ומה פירוש כלי לבן שאולים, כל זאת ועוד במאמר שנשמע, שכתב הרבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א, מבית המדרש ברכת שלום.

כל טוב וט"ו באב שמח

 


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed