יקוו המים

בס"ד

תקב) אמר רבי יצחק, בוא וראה, כמה הם מים, עיקר העולם. כי השמים לקחו מהם השם מים. כי השמים הם אותיות ש' מים. ולמה נקראים שמים. אמר רבי יצחק, שהוסיף הקב"ה על המים אש, וברא מהם השמים. כלומר, אש ומים. כי השמים נעשו מאש ומים.

תקג) אמר רבי יודאי אינו כן. כי השמים נבראו מאהבה לפני הקב"ה. ואם כן אין בהם אש, שהיא דינים, אמר רבי אלעזר, יפה אמר רבי יצחק, ולא קשה מה שאמר רבי יודאי. וכשתדע מהו מים, תדע עיקר הדבר.

פירוש. קו האמצעי המיחד הימין והשמאל נקרא שמים. וקו ימין נקרא מים. וקו שמאל נקרא אש. ולפי שקו אמצעי מיחד ומשלים ב' הקווין ימין ושמאל שהם מים ואש, על כן כולל בעצמו את שניהם, וזה שאמר רבי יצחק שעל כן נקרא שמים, משום שהוא אותיות אש ומים. וזה שאמר רבי יצחק ששמים נעשו מאש ומים, דהיינו שכולל ימין ושמאל שהם אש ומים. וזה שאמר רבי יודאי וכאשר תדע מהו מים תדע עיקר הדבר, דהיינו כאשר תדע ששמים הוא סוד קו ימין וחסדים, תדע שהם עיקר השמים, כי השליטה העיקרית בשמים, היא לקו ימין.

זהר חדש הסולם, כרך י"ט, מדרש הנעלם בראשית, מאמר יקוו המים, עמ' קע, אותיות תקב-תקג

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=2ZWulk36iRA]

עיבוד של הצ'רצ'ילים ל"קוראל לאוהבים הצעירים" של יוהן סבסטיאן באך. נעימה זו היתה משודרת בתום מהדורת החדשות מדי ערב, כאשר על המסך הוצגו הטמפ' החזויות למחר באזורי הארץ השונים.