מהו כִּבֵּס בַּיַּיִן לְבֻשׁוֹ, וּבְדַם-עֲנָבִים סוּתֹה

בפרשת ויחי חומש בראשית מבקש יעקב לאסוף את בניו כדי לספר להם את אשר יקרה אותם באחרית הימים. ספר הזהר מסביר כי ברכת יעקב היתה לנבואה אשר נבעה ממראה המאירה, בארמית אספקלריא דנהרא, בנבואתו ליהודה אומר יעקב, "כִּבֵּס בַּיַּיִן לְבֻשׁוֹ, וּבְדַם-עֲנָבִים סוּתֹה". 

נתבונן מעט בדברים, מהי מהות הכביסה? רמז לכך מובא בדברי ישעיהו ,"אִם-יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ" (שם א יח) מה למעשה אומר הנביא? אם חטאכם יהיו כשנים (כלומר כצבע השני האדום עז), אז כשלג ילבינו, בתהליך הטהרה ילבינו כשלג. לומר החטא הוא כהה, והטהרה היא בהירה.

אם כך מציייר הנביא את תמונת הכביסה והטהרה, מדוע בדבריו של יעקב ליהודה אנו רואים תמונה הפוכה? מדוע אנו רואים כביסה ביין? כי יין הוא כהה ואינו בהיר, זאת עוד, כאשר נכתם הבגד ביין, רוב הסיכויים שהכתם לא יעלם, וישאר חקוק בלבוש. מה למעשה מאחל יעקב לבנו יהודה, ומדוע בדבריו לבנו הוא מאחל לו תמונה הפוכה מתמונת הנביא, מה פרוש ההיפוך?

כעת נשוב אל הפסוק ונקרא אותו שנית, והפעם בקריאה פנימית, "כִּבֵּס בַּיַּיִן לְבֻשׁוֹ, וּבְדַם-עֲנָבִים סוּתֹה".

מילת יין עולה גימטריה סוד, שנאמר נכנס יין יצא סוד, לפיכך ניתן להציב מילת סוד במקום מילת יין ולקרוא את הפסוק באופן הבא, כבס בסוד לבושו, ובדם ענבים סותה.

מהו כבס בסוד לבושו? (כי בשווקים ניתן למצוא אבקת כביסה בשם סוד...)

סוד או תורת סוד, לומד אדם שרוצה להשפיע לבורא נחת רוח, לפיכך מתחיל הלומד ללמוד את פרד"ס הקבלה והחסידות, וסדר העבודה כמאמר הגאון מוילנא הוא ס'וד, ד'רש, ר'מז, פ'שט. ממטה למעלה כאשר הרובד הראשון לפרד"ס הוא רובד הסוד.

לפיכך מהו כבס בסוד לבושו? לבושי המוחין נקראים אור חוזר, אותם משיגים עובדי השם בכוונה בעל מנת להשפיע. נמצא כי כבס ביין לבשו הוא, כבס = נקה את הרצון לקבל שלו בעל מנת להשפיע ע"י יין, שהיא תורת הסוד.

מהו "וּבְדַם-עֲנָבִים סוּתֹה" מדוע לכאורה נשמטה אות אות כ' מן המילה סותה, האם זו טעות? הרי יכול לטעון הקורא העברי ובצדק כי כאשר אתה קורא מילת סותה, אתה חושב על כסותה, שהיא מילה מקבילה למילת לבוש, זאת ועוד, הרי שלכאורה יש כאן טעות נוספת, כי כסותו יש לכתוב באות ו' שהיא הכסות שלו, מהו אם כן סותה באות ה'?

פירוש הדברים : מילת ענבים עולה גימטריה 'עקב' עליה נאמר עקב ענווה יראת השם, נמצא כי יהודה מתכסה בענווה, שהיא  סוּתֹה. מהי  סוּתֹה? אות ס' ואות ת' יורה על ס'תרי ת'ורה כפי שהם באים לידי יחוד בזיווג שבין אות ו' שהוא זעיר אנפין ומלכות שהיא אות ה' שהם בחינת ו"ה. נמצא הענווה היא הכסות, או הכלי בו מתלבשים סתרי תורה, או אם לומר במילים פשוטות, סתרי תורה מתגלים למי שהוא ענו וצנוע, ככתוב מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר.

חודש אלול מבורך ושנה טובה לכל.

...

תמונה AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some rights reserved by lanier67