כִּי אִם אֲשֶׁר יֵצֵא מִמֵּעֶיךָ הוּא יִירָשֶׁךָ

בס"ד

הקב"ה אמר לאברם במחזה (בראשית טו ד) כִּי אִם אֲשֶׁר יֵצֵא מִמֵּעֶיךָ הוּא יִירָשֶׁךָ, כי גם בחינת היציאה, שהוא עניין הנפילות, אני מקבצם יחד אל אוצרי הגדול, ושום דבר לא נאבד, והוא יירשך.
והוציאו הקב"ה ואמר לו: "סְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ (בראשית טו ה)  - כי הכוכבים הם רמזים לאותיות התורה [כוכב אותיות כו+כב, וידוע כי שם הויה פשוט הוא גימטריה כ"ו, אות י' אות ה' אות ו' אות ה' גימטריה כ"ו, נמצא שם כוכב מרמז על התלבשות שם הויה בכ"ב אותיות התורה, וזה סוד כוכב] והיינו כי המרירות שלא יכולים לספור הכוכבים, היינו להשיג התורה [היינו להשיג את התלבשות שם הויה (אור) בכ"ב אותיות (כלים) הם הם שמביאים לו ברכה והרביה, וכה יהיה זרעך.
מקור : ימין השם עושה חיל, חוות יאיר עמ' קמז טור ב'