כִּי אֵשֵׁב בַּחֹשֶׁךְ יְהוָה אוֹר לִי כיצד משמש יום הכיפורים אור לכל הגויים

שלום לכולם,

כי אשב בחושך ה' אור לי (מיכה ז' ח')

לשלוש הדתות המונותיאיסטיות שלושה לוחות שנה. לנוצרים לוח שנה הבנוי מימות החמה שהם שס"ה ימים כלומר 365 ימים, למוסלמים לוח שנה הבנוי משנת לבנה, שהיא בת שנ"ה ימים כלומר 355 ימים, ולעבריים בלבד לוח שנה הכולל את שנת החמה ושנת הלבנה כאחד. איך בונים לוח שנה משוכלל שכזה, נקרא ברשימה הבאה.

כאשר מתבוננים בלוחות השנה רואים, כי לשנת החמה יתרון של עשרה ימים על שנת לבנה. נשאלת השאלה כיצד מחבר הלוח העברי את שתי תפיסות העולם הללו, הרי לשנת החמה יש יתרון של עשרה ימים, ולבנה יש חסרון של עשרה ימים, כיצד אם כן משווים בניהם. אומרת התורה כי ניתן לעשות זאת באמצעות סוד אחד הנקרא עשרת ימי תשובה. בעשרת הימים הללו שבין ראש השנה ליום הכיפורים, נשלמים עשרת הימים החסרים לשנת הלבנה. כיצד? מראש השנה הנוכחי עד ראש השנה הבא יש 355 ימים, ומראש השנה הבא עד יום הכיפורים הבא יש עשרה ימים, וכאשר נוסיף אותם ל 355 הימים של שנת הלבנה, נקבל שוויון של 365.

נמצא כי כדי להשוות בין שנת חמה לשנת לבנה, צריך להוסיף לשנת הלבנה את עשרת ימי התשובה, כי בתוספת הימים הללו, מושווה שנת הלבנה לשנת החמה, באופן שבכל יום כיפורים מאירים ב' המאורות באופן שווה (אור הלבנה שווה לאור החמה, כלומר מנין ימי הארת הלבנה שווה למנין ימי הארת החמה) כמו שהיה לפני קטרוג הלבנה, שטענה שאין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד.

ובפשטות יש לומר כי כל יום כיפורים נשלמת שנת הלבנה לשנת החמה, באופן ששני המאורות שווים בגודלם ובהארתם. וזה סוד הפסוק כי אשב בחושך ה' אור לי, מדוע? כי אשב בחושך סובב על שנת הלבנה, שהיא בחינת כי אשב בחושך, מפני מעוט אורותיה שהיא מאירה רק 355 ימים, וה' אור לי פירושו, כאשר אני מונח בחשכה ובמחסור של שנת לבנה, יש פתרון, ה' אור לי, כלומר אני סופר עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ואז יש לי תוספת של עשרה ימים מוארים שמשווים את שנת הלבנה החסרה לשנת החמה המלאה.

ומהשוואת פרצופים אלו, פרצוף לבנה עם פרצוף חמה, באים רחמים גדולים לעולם, וזה סוד, ישראל אור לגויים.

כתיבה וחתימה טובה