כיצד אני מוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכינויו של הקב"ה?

כיצד אני מוציא לאור שלמות פעולותיו

להוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכינויו, אשר זאת היה סיבת בריאת העולמות. האר"י הקדוש עץ חיים, תמונה chany14

התכונות המרוממות והזכות של אבותינו נמצאות אצל כל אחד מאתנו, אבל אנו צריכים להוציא אותם מההעלם לגילוי. אנו צריכים לפתח את התכונות של החסד, של הרחמים, של האמונה, של ההתקשרות עם האלוקות, התכונות הללו אנו צריכים לפתח, באמצעות התורה והמצוות, ובעיקר באמצעות פנימיות התורה.

פנימיות התורה מחנכת את האדם להוציא את הנטיות החיוביות אשר נטועות בו מאבותיו, ואבות אבותיו, להוציא אותם מההעלם לגילוי, אבל אם לא נשכיל לעסוק בפנימיות התורה ובחכמת הקבלה, לא יוכלו הכשרונות האלוקיים הללו, לצאת החוצה, לא יהיה ביטוי לכשרונות הללו, ואז לא תהיה משמעות לכך שאנו הנבחר.

מתוך הדיסק חגים ומועדים על פי דרכו של בעל הסולם, "פסח" מאת הרב גוטליב, בית המדרש ברכת שלום.

חגים ומועדים חג הפסח, דרושי הפסח של האר"י הקדוש, זהר לפסח, ובאורי תפילות ומנהגים

חגים ומועדים חג הפסח, דרושי הפסח של האר"י הקדוש, זהר לפסח, ובאורי תפילות ומנהגים, אתר ברכת שלום

כל טוב ופסח כשר ושמח, שכל אחד יזכה להוציא לאור שלימות פעולותיו, ושמותיו וכינויו של הקב"ה, אמן כן יהי רצון.