כיצד מקיים באמצעות מצוות מילה מצוות ואהבת לרעך כמוך אני ה', שהוא כלל גדול בתורה?

כיצד מקיים באמצעות מצות מילה ואהבת לרעך כמוך אני ה', תמונה Biscarotte

כיצד מקיים באמצעות מצות מילה ואהבת לרעך כמוך אני ה', תמונה Biscarotte

הנה נודע כי במצוות המילה ב' חלקים: סור מרע, ועשה טוב. סור מרע הוא כריתת העורלה והשלכתה בעפר,  ועשה טוב הוא הפשלת העור החוצה וגילוי אות י' ברית קודש. ומצוות המילה היא תיקון לחטא עץ הדעת טוב ורע, שאת הרע אנו מסירים וזורקים לעפר שהוא בחינת הנחש הקדמוני עליו נאמר על גחנך תלך ועפר תאכל, וכאשר מסירים את הרע, יכולים לגלות את הטוב, שהוא אות י' ברית קודש, שהוא פנימיות הקשר בין אדם לבורא.

את מצווה המילה עורכים לרך הנולד ביום השמיני, בזמן שהמלכות עולה לבינה, כי בספירת מלכות מתגלה הרצון לקבל שבאדם במלואו עוזו, וביום השמיני ללידתו, שהוא כנגד ספירת הבינה, שהיא הספירה השמינית ממטה למעלה (מלכות, יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, בינה) מתוקן אותו רצון לקבל בעלת מנת להשפיע. וכאשר מביאים את הרך הנולד בהארת היום השמיני בבריתו של אברהם אבינו, הוא מתכלל ברצונו להיטיב לנבראיו (כתר) המאיר דרך ספירות חכמה ובינה שהם אותיות י"ה משם הויה, המכונות בשם אבא ואמא.

בהימול בשר עורלתו בהארת היום השמיני, היא ספירת בינה, הופך להיות הנולד בן י"ה. כעת איך במצוות המילה פועלים ואהבת לרעך כמוך, אני ה'? כפי שכתבנו לעיל הבורא מכונה בשם רֵע, (חבר), ובבורא יתברך אין שום רַע, כי הוא הטוב והמיטיב, ואילו בנברא, יש בחינה שאין בבורא, שהיא רצון לקבל הנאה ותענוג לעצמו, תכונה שמרחיקה אותו מהבורא מפאת הופכיות הצורה. מה עושים, כיצד מחברים תכונות הפוכות, לזאת יש תיקון הנקרא בשם לקבל על מנת להשפיע, כלומר הנברא מקבל את ההטבה האלוקית המובטחת בתנאי שהוא פועל באמצעותה להיטיב לאלוקים ולאדם.

בפסוק ואהבת לרעך כמוך, אני ה', קיימת משוואה בת שני חלקים חלקה הראשון הוא ואהבת לרעך כמוך, וחלקה השני אני הוי"ה. כפי שהזכרנו הבורא הוא חבר ורע, אם כן מה פירוש הצווי ואהבת לרעך כמוך, כלומר ואהבת לרעך ברור הוא, אך מהו אותו שיעור שנקבה בו התורה המכונה בשם כמוך? מילת כמוך עולה גימטריה פ"ו 86, היא שם אלהים, אותיות אלהים ניתן לכתוב כך: מלא י"ה, כלומר כאן למעשה מתגלה הסוד מהו בשיעור כמוך, כמו שרעך (בורא עולם הטוב והמיטיב) הוא מלא י"ה כלומר מלא חכמה ובינה, כך גם על הנברא חלה מצוות האהבה להיות מלא חכמה ובינה, איך עושים זאת באמצעות הסרת העורלה שהיא בחינה של הרצון לקבל לעצמו בלבד, ולאחר שמסירים את העורלה, ומפשילים את העור החוצה מתבצעת המילה היא מלא י"ה, מתגלה אות יוד ברית קודש, וזורח חלקו השני של הפסוק אני ה', כי כאשר מופיעה אות יוד ברית קודש, היא מעידה, אני הוי"ה, כלומר יש רק רשות אחת של טוב ומיטיב, וכך מתקיים הפסוק אני הוי"ה לא שניתי.

שבוע טוב לכל