כיצד נתתקן קין במכירת יוסף?

שלום לכולם,

פרשת וישב עוסקת בין היתר במכירת יוסף. פרק לז בספר בראשית מרבה לתאר בפרטים את השתלשלות מהלך הדברים שהוביל למכירת יוסף עד כדי ציון הסכום שבו הוא נמכר, עשרים כסף. מה משמעות הבטוי עשרים כסף למה הוא מרמז ואיזה חטא קדמון הוא מתקן. כי הכל שואלים ובצדק, מה עשה יוסף שהיה צריך להמכר לעבד, ולא עוד אלא שאף ציינה התורה את המחיר בו הוא נמכר.

נתבונן בדברים מבעד לעדשת הסמלים. היות כי סמלים הם ציורים שיוצרים קשר מעבר לזמן ומקום.

כסף גימטריה 160, כמו גימטריה של המילה סלע. כעת, במקום לכתוב עשרים כסף, נכתוב עשרים סלע. סלע הוא כינוי למטבע עתיק. ועשרים סלע, פירושו עשרים מטבעות עתיקים.

בן בכור נפדה בחמישה סלעים, ובסכום של עשרים סלעים ניתן לפדות ארבעה בנים בכורים.

ליעקב היו ארבעה בנים בכורים מארבע נשים. ראובן, בכור לאה, דן, בכור בלהה, גד, בכור זלפה, ויוסף בכור רחל.

כלומר במחיר של עשרים סלע או עשרים כסף יכלו לפדות את כל הארבעה.

זאת ועוד קין בכור חוה, לא נפדה מעולם, תחת זאת אמרה אימו: "קניתי איש את ה'". וקראתהו קין, על שם פעולת הקנין, והנה קין גימטריה 160 ואילו יוסף גימטריה 156. נמצא כי כל ההפרש שבין קין ליוסף הוא ד' הרומז לשם בן ד' אותיות שכתוב ויצא קין מלפני ה'. וד' כפול חמישה סלעים (שהוא סכום הסלעים הדרוש לפדיון בן בכור) הרי עשרים סלעים או עשרים כסף, שהוא הסכום בו נמכר יוסף ונתתקן קין.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן