כל כך הרבה עצים יש בעולם

מה בין עץ החיים לעץ הדעת טוב ורע?

עץ הרימון

כותב אריק איינשטיין בשיר עצים,

"כל כך הרבה עצים יש בעולם
אז תחת איזה עץ לשבת,
שהצל יפול עלי כולו
ויהיה לי טוב".

ומשיב הרח"ו בהקדמה ל"עץ חיים",

"הנה נתבאר במ"א הזה כי עון אדה"ר בעץ הדעת טוב ורע הוא שלא בחר להתעסק בעץ החיים שהיא חכמת הקבלה וזהו עצמו עון הערב רב האומרים למשה 'דבר אתה עמנו ושמעה בעץ הדעת טוב ורע ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות' (שמות כ טו) בסתרי תורה כסברת הטועים קצת בני תורה אשר בזמנינו זה המוציאים שם רע על חכמת האמת חיי עולם ואומרים שכל מי שמתעסק בה ימות בקצרות שנים ח"ו ולכן נשברו הלוחות הראשונות מסטרא דעץ החיים ונתנו להם מסטרא דעץ הדעת טוב ורע".

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=uLkIvVv4f6Q]

שבוע טוב וחודש אדר שמח, וזכרו כי את המן תלו על עץ הדעת טוב ורע, והדבק בעץ חיים חי לעולם.