לאה ורחל אותיות המחשבה ואותיות הדיבור, על הנסתר והנגלה שבחיינו

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

soap-bubbles-1106835_640

ב' אחיות נשא יעקב אבינו ע"ה, לאה ורחל, לאה הגדולה ורחל הקטנה. מלבד היותן אחיות ונשות יעקב, הן ב' מתוך ארבע האמהות. היות שהתורה מדברת באדם אחד, נכון לשאול, מה מסמלת לאה בנפש האדם פנימה, ומה מסמלת רחל בנפש האדם פנימה, מדוע לאה היא הגדולה, ומדוע רחל היא הקטנה, מהי גדלות בעבודת ה', ומהי קטנות בעבודת ה', מדוע שנואה לאה, ואילו רחל היא עקרת הבית והאהובת נפשו של יעקב, וכן, מה משמעות מקום קבורתן, מדוע נקברה לאה במערת המכפלה עם יעקב, כבת זוגו, ואילו מקום קבורת רחל הוא בדרך אפר"ת היא בית לחם.

לאה, היא אימא עילאה שהיא בינה, לאה, לשון לאות ועיפות שעייפה מן החכמה המכונה בשם אבא, שהפכה פניה מהחכמה מטעם שאין שם אור דחסדים, ולפיכך העינים דלאה שה"ס חכמה המה רכות שחושקים אחר אור דחסדים. לכן לאה היא הגדולה, משום שכל חשקה הוא להשפיע חסדים, וחסד נקרא גדול, כפי שאנו אומרים בדברי הימים א' כ"ט י"א, - לך יהוה הגדלה הגבורה והתפארת, שגדולה הוא חסד.

לאה שבאדם, נבחנת לאותיות המחשבה, ולאותיות י"ה משם הוי"ה, היא נבחנת לאלמנט הנסתר שבחיי האדם, כי לאה גימטריה ל"ו, שהיא בחינת ל"ו צדיקים נסתרים. כי מחשבותיו של האדם נסתרות גם ממנו עצמו. מה שאין כן רחל, היא נבחנת לאותיות הדיבור ולאותיות ו"ה משפ הוי"ה, והיא הנגלה בחיי בחיי האדם, כי כאשר אדם מדבר הוא מספר את צפונות ליבו. לכן אע"פ שכל אחד ואחת מאתנו יש לו אותיות המחשבה שלו, שהן נבחנות לאותיות המחשבה שהן לאה, עדיין אנו מצליחים לדבר ולתקשר אחד עם השני, ברחל בתך הקטנה, שהן אותיות הדיבור, וזהו פלא גדול, כי רחל הוא לשון חול, וחול מצוי לרוב על שפת ים החכמה, וכמאמר איוב, כחול ארבה ימים. ימים, הוא כינוי להארות בהן מואר הלב, למרות שאותיות הדיבור הן בחינת חול.

זאת ועוד, אותיות המחשבה הנבחנות ללאה, באות ממעלה למטה, ואילו אותיות הדיבור מופיעות ממטה למעלה. לאה שנואה על יעקב, שהוא בחינת עובד ה' שבנו, כי הגוף שונא את מעשה החסד, מטעם שהגוף מעדיף את קבלת החכמה, כי הגוף הוא בחינת הרצון לקבל שבאדם, ומה לגוף ולמעשה החסד, שהרי כל עניינו קבלת חכמה, לכן ויאהב יעקב גם את רחל מלאה, כי בגילוי החכמה, הנקרא רחל, יש בו אור החיה הנקרא גם. (תלמוד עשר הספירות).

מקום קבורתה של לאה הוא במערת המכפלה, הכפולה מדין ורחמים, כמו ספירת הבינה, לאחר שעלתה אליה המלכות, כדי שיוכל העולם להתקיים במידת הרחמים, ומקום קבורתה הוא נסתר, במערה, כלומר אינו גלוי לעין, כאותו חסד מופלא, ככתוב ועיני לאה רכות, כלומר עפעפיה עייפים ומכסים את עיניה, כאדם שאינו חפץ במכמני העולם הזה ומחפש את העולם הבא שהוא בינה. ואילו רחל שבנו קבורה בדרך אפרת היא בית לחם, לומר רחל, או החול שבחיינו, הוא גלוי לעיני כל ומצוי על הדרך, אך דווקא על ע"י החולין שבאדם ודווקא ע"י הנגלה, אנו מגיעים בסופו של יום, למחוז האמונה בחיינו, המכונה בשם בית-לחם.

כל טוב הצלחה וברכה בכל

~~~

מקורות: אור הבהיר סימן עיני לאה רכות, סימן לשון ארמית