למה הכוונה בבטוי עשרתם ערבתם הדליקו את הנר?

שלום לכולם,

במשנה שבת ב' ז' כתוב: שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה:

עישרתם? עירבתם? הדליקו את הנר.

למה הכוונה? אומר האר"י הקדוש כי כל העולם כולו נכלל באדם אחד. ולפיכך יש לפרש כל אמירה או פסוק באדם אחד. נמצא כי "ביתו" של האדם אלו הם אבריו, ומה שנדרש אדם לומר בתוך ביתו הכוונה לאברי גופו אלו הם הדברים הבאים: "עשרתם?"  - כלומר האם אתם כלולים מעשר ספירות, הכוונה האם אתם שלמים? "עירבתם?" הכוונה היא האם אתם כלולים מיראה ואהבה, ימין ושמאל חכמב ובינה? והדליקו את הנר רומז שלושה ייחודים:

יחוד שם "יהוה אהיה"  = 47  (יחוד שם הויה וספירת כתר) > מח

יחוד שם "יהוה אלהים"  = 112 (יחוד שם הויה וספירת בינה) > לב

יחוד שם "יהוה אדני"  =  91  (יחוד שם הויה וספירת מלכות) > כבד

כלומר כאשר אדם ממליך שם הויה בשלושת אבריו הפנימיים שהם מח, לב וכבד הוא מדליק את אור הנר הפנימי, וזהו נר של שבת.