למה לחפש צדיקים בסדום

שלום לכולם,

מהי סדום ברוחניות, מהו צדיק ברוחניות, מדוע אומרים ה' הוא צדיק, ומדוע לחפש צדיקים בסדום? ננסה להשיב על שאלות אלו אחת לאחת.

כדי להשיב על השאלה מהי סדום ברוחניות נתבונן במילה סדום, בפרשת וירא כתובה המילה סדם ג' אותיות, ס' ד', ם'. אות ס' היא מעגל סגור, גימטריה של 60, כמו 60 דקות שיש בשעה, או ששים שניות שיש בדקה, המספר שישים מסמל את מוגבלות עולם החומר, כמו שש הפאות שיש בקוביה.

קוביה, משל לעולם החומר הסגור

אות ד' היא סמל למלכות (שהיא בסיס לנבראים) שהיא ענייה ודלה, שאין לה משלה אלא מה שנותן לה זעיר אנפין בעלה (הבורא), גם  ד' גיטמטריה ארבע לשון רבוי רבייה ורביעה, להבדיל מהבורא שהוא אחד, לכן האות ד' היא סמל לנבראים שהולכים ומתרבים וככל שהולכים ומתרבים מאבדים קשר עם הבורא האחד היחיד והמיוחד.

בעוד שלאות ד' מצב אחד של מקבל, הרי שלאות מ' שני מצבים, האחד - של אות מ' פתוחה המסמלת את מידת הרחמים, ושני של אות ם סתומה מסמלת את מידת הדין הקשה. רחם סגור שלא מסוגל לקבל טיפת זרע (שזרע הוא משל לחסד) אנו מוצאים בבטוי לםרבה המשרה בנביא ישעיהו (ט ו),

לעומת האות ם' הסתומה והסגורה המופיעה בישעיהו והנרמזת בספר שמואל בענין עקרותה של חנה ככתוב וה' סגר רחמה, אנו מוצאים את הבטוי ההפוך, "ויפתח את רחמה", שהפירוש הוא שאות ם' סתומה מכל עבריה עברה להיות מ' פתוחה, ואז מתעברת האישה מטיפת זרע חסד, כלומר לבית הרחם יש יכולת לקבל טיפת חסד המשול לזרע.

נמצא כי הצרוף סדום הוא מצב סגור ומסוגר, האות ס' היא קופסא סגורה, האות ד' עניה, כי אינה מקבלת שום רוח, (של זעיר אנפין) וממה תתפרנס, ואות ם' סתומה, סגורה אינה מקבלת חסד, אז איך תרחם, נמצא השם סדם מעיד על מערכת סגורה שאין לה שום הזנה של חסד, וסופה להעלם.

מהו צדיק ברוחניות

שם ה' המפורש נכתב ד' אותיות, י', ה', ו, ה', כאשר אות ו' נמשלת לצדיק, מדוע? היות כי האות ו' משמשת לחיבור, למשל בבטוי כחול ולבן, אות ו' מחבר בין הצבע הכחול לצבע הלבן, פעמים רבות האות ו' משמש לנגד או להפֵּךְ, למשל בבטוי "עני ועשיר", בבטוי עני ועשיר האות ו' יכולה לשמש כחיבור בין עני ועשיר או כאמצעי לנגד את העני מהעשיר, מכאן לאות ו' תפקיד כפול.

נמצא כי תפקידו של הצדיק, הנמשל לאות ו', הוא לחבר בין שני מושגים, וגם לחבר בין שני הפכים כמו למשל בבטוי "שמים וארץ", כלומר האות ו' שהוא נמשל לצדיק לא רק שהוא מקרב אלמנטים הפוכים, אלא הוא מחבר אותם ומייחד אותם. זוהי גדולת הצדיק, לכן אומרים את הפסוק ה' צדיק (תהלים י"א ה').

על יסוד מה שהסברנו עד כה, ניתן להבין מדוע מבקש אברהם (בחינת חסד שבאדם) למצוא צדיקים בסדום, אברהם מבקש למצוא אלמנטים מחברים ומקשרים את עולם החומר עם עולם הרוח, עם האלוקות, וככל שמתקדמת השיחה בין אברהם לבין ה' מתחיל אברהם (בחינת החסד) להבין כי הסיכויים למצוא צדיקים (אלמנטים מחברים בין שמים לארץ בין משפיע ומקבל) קלושים ביותר בסדום, כי עצם השם סדום מורה על כלייה.

נמצא כי כדי ליצור כיס או תא קטן שבו יכול לשרות החסד בעולם, צריך להפוך את סדום, כפי שהופכים את האדמה לפני הזריעה, שהחלק הקשה העליון יורד מטה, והחלק הרך התחתון המסוגל להיות מופרה עולה מעלה, לכן גם מה שנשאר מהפיכת סדום הוא מלח, שהוא ג' הוויות, ג' פעמים שם הוי"ה ברוך הוא, וגם אותיות מחל, וג' הוויות (26 + 26 + 26) הן 78 כגימטריה של המילה חס"ד עם אות ו' הנמשל לצדיק.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה