מדוע אוחדה ירושלים י"ט שנים לאחר קום המדינה?

שלום לכולם,

ירושלים,ְ נחום גוטמן

מדוע אוחדה ירושלים י"ט שנים לאחר קום המדינה, מדוע לא יותר או פחות, ומהו השורש הרוחני הפועל באחדות העיר נקרא במאמר הבא:

הצהרת בלפור הרואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, נתנה בשנת 1917. שלושים ואחת שנים לאחר מכן הוקמה מדינת ישראל, שלושים ואחת גימטריה "אל", י"ט שנים שנים לאחר מכן בשנת 1967 אוחדה ירושלים, נמצא כי אחוד ירושלים התבצע בשנת היובל להצהרת בלפור, וכל זאת למה?

הנה נכתב שמו הגדול במידת הרחמים הויה, וכאשר נכתב שמו הגדול במידת הרחמים, במילוי האות אלף נכתב כך: יוד הא ואו הא, גימטריה של שמו במילוי האות א' הוא 45 ועם ד' האותיות הפשוטות, וקוצו של יוד, הרי חמישים.

זהו שורשו של מנין היובל, אלא שעולם חסד יבנה וחסד אל כל היום, ונתנו לנו שלושים ואחת שנים כמנין "אל" מנתינת הצהרת בלפור עד הקמת מדינת ישראל, ואח"כ י"ט שנים כמנין חו"ה שהוא גימטריה של אותיות המילוי של שמו הגדול במידת הרחמים "וד", "א", "או", "א", וכאשר נשלמו ימי המילואים אוחדה ירושלים.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן