מדוע היה שמה הקדום של טבריה רקת

שלום לכולם,

טבריה סוף המאה ה-19 תחילת המאה ה- 20, לפנים נקרא שמה רקת על שם תכונת הבינה ותכונת הכתר

טבריה היא אחת מארבע ערי הקודש, הממוקמת לחופה המערבי של הכנרת. אך לא תמיד היה שמה טבריה, לפנים נקראה רַקַת. ודרשו חז"ל שמה רקת מלשון ריקות וריקנות, אך מדוע לקרוא למקום בשם ריקנות? איזו תכונה נפלאה מסמלת הריקנות שהעניקו לה שם של עיר?

אומר האר"י הקדוש כי ימת הכנרת נמשלת לספירת הבינה, כי מימיה מתוקים ומשפיעים חיים לכל, והיות שתכונת הבינה היא חפץ חסד שעניינה הוא להיטיב לנבראיו, הרי שברצונה זה היא מתדמה  לספירת הכתר, ומשום כך היא חייבת להיות ריקה, כלומר לא לרצות שום דבר לעצמה, כמו הכתר, וזו הסיבה ששמה הקודם של טבריה הוא רקת, מלשון ריקנות, שעניין הריקנות הוא לא לרצות לעצמו כלום, אלא רק להשפיע טוב, לכן נקראה רקת, והיות שאותיות כ וק' נחלפות (בשל הצליל הדומה) ניתן לראות בה את תכונת הכתר שכל רצונו הוא להיטיב לנבראיו.

ברוך ה' לעולם אמן  ואמן