מדוע לא יכול משה להכנס לארץ ישראל לפי ספר הזה"ק, מאת הרבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

מדוע לא יכול משה להכנס לארץ ישראל

מדוע לא יכול משה להכנס לארץ ישראל

בוא וראה משה היה בחינת השמש, ורצה להכנס לארץ, משה רבינו רצה להכנס לארץ ישראל, אמר לו הקב"ה : "משה, כשבא אור השמש, הרי נכללה הלבנה בתוכו", זאת אומרת אור השמש הוא עצום ורב לעומת הלבנה, ובזמן שבאה השמש, כלומר כאשר השמש עולה, וזורחת בבוקר אז את הלבנה כבר לא רואים, לפעמים רואים טיפה אבל בעקרון היא נעלמת, כי כאשר יש אור גדול את האור הקטן כבר לא מרגישים לא מכירים בו.

יש מאמר ידוע של חז"ל, "שרגא בטיהרא מאי אהני", כלומר נר בצהרים לא רואים אותו, יש אור כל כך גדול של אור השמש, לא רואים את אור הנר, אז כאן הזה"ק מקביל את השמש והלבנה, למה? למשה רבינו וארץ ישראל, "אף שאתה הוא השמש, אם תכנס לארץ ישראל שהוא סוד הלבנה, איך יעמדו יחד השמש והלבנה? הרי הלבנה אינה מאירה אלא בשעה שנאסף השמש, ולכן אינך יכול להכנס לארץ ישראל, ואם תרצה לדעת ממנה, שלח לך אנשים, לך-לעצמך, כדי שתדע.

כאן הזה"ק אומר רעיון מעניין מאוד, למה משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל, אומר הזה"ק כי משה רבינו הוא בחינת שמש, וארץ ישראל היא בחינת לבנה, ובזמן שהשמש עולה להאיר על הארץ, אז את הלבנה כבר לא רואים, זה לא יכול ללכת ביחד, שמש ולבנה זה תרתי דסתרי, לכן משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל, לכן אומר הזה"ק דבר מעניין שמשמע שמדרגת ארץ ישראל יותר קטנה ממדרגת משה רבינו ולכן לא ראוי שמשה רבינו יכנס לארץ ישראל.

מה ההסבר בדבר, ההסבר הוא כזה, משה רבינו נקרא אספקלריה דנהרא, מנורה המאירה, אפשר לשים את משה רבינו בצד אחד, ואת כל עם ישראל בצד השני, בכמה מקומות מציין הזה"ק שמשה רבינו היה מיוחד מאוד, מדוע? אדם רגיל בכדי לעבוד את הבורא הוא צריך נקרא לזה בשפה פשוטה, הוא צריך אינפורמציה, הוא צריך להזין את עצמו באינפורמציה מסויימת בכדי לעבוד את הבורא, קודם כל צריך באופן חיצוני, ואחר כך אנו צריכים לאיזו שהיא הארה, הארה שתאיר בנפש האדם, שהוא ירגיש דרך ההארה הזאת שיש בורא בעולם, אך למשה לא היה דרוש כל זאת.

זוהי תופעה ידועה למשל אצל אנשים שחזרו בתשובה, שהיה להם אור גדול מאוד בתחילת דרכם, פעמים רבות אפילו לפני שחזרו בתשובה, מספרים אנשים, אנשים ונשים, שבגלל סיטואציה כזו או אחרת, פתאום הרגישו מן אור גדול, שיש בורא בעולם, שיש מי שמנהיג את העולם, שהוא הטוב והמיטיב, לאחר זמן, הארה זאת מסתלקת, נשארת רק רשימה כזו ממנה, רושם, כמו מן זכרון, ועל סמך הזכרון הזה אנשים פועלים, חוזרים בתשובה מתגברים את העסק שלהם בתורה ... זה נקרא מציץ מן החרכים, כביכול הקב"ה הציץ אליהם, נתן להם הצצה, להציץ להיכלו, היכל מלכותו של הקב"ה בסוד הפסוק, "אני ה' השוכן עימם בתוך טומאתם", אפילו שהאדם נמצא עדיין בדרך של טומאה, אבל הקב"ה נותן לאדם להציץ, הצצה, לפעמים זה יום, לפעמים זה יכול להיות שבועיים, אבל אז האדם מואר ומרגיש את המציאות האלוקית, בשביל מה הקב"ה עושה את זה, פשוט בכדי לתת לאדם, להרגיש ולדעת את האמת.

ואח"כ הוא הוא מושך בחזרה את ההארה הזו, כלומר, מנתק את האדם מן ההארה הזו, נשארת רק רשימה, הוא רוצה שהאדם על סמך ההארה הזו יקבל על עצמו עול תורה ומצוות, שיקבל על עצמו את עול האמונה, על סמך ההארה הזאת. אני לוקח את הענין הזה בתור דוגמה ומשל, אבל אני רוצה לומר שכולנו זקוקים בדרכי חיינו להארה כזו או אחרת, בכדי לתגבר את עצמינו, בכדי לקבל על עצמינו מחדש את האמונה בה'. אבל המדרגה של משה רבינו, היא מדרגה ממש על טיבעית, משה רבינו מסוגל ללכת גם ללא שום ראיות ואורות ולעבוד את הבורא במסירות נפש גדולה, הגם שלא נותנים לו חומר דלק כזה שעליו דברנו. זאת אומרת המהות, החומר של משה רבינו, הוא חומר זך מאוד, ולכן הוא לא זקוק לראיות, להארות, לכל מיני תגבורים שונים ותדלוקים שונים, בכדי ללכת בדרכו, בשפת הקבלה, נקראת מדרגתו של משה רבינו חסדים מכוסים. כלומר אפילו שמכוסה לגמרי לגמרי, הנהגת ה' מכוסה, לא רואים שיש בכלל שום חסד, ושום טוב ומיטיב, בכל זאת משה רבינו מסוגל ללכת "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, בנאמנות, במסירות נפש, אבל המדרגה של כלל ישראל נקראת בשפת הקבלה בשם חסדים מגולים, כלומר שצריכים פה ושם לאיזה שהוא גילוי, לאיזה שהוא טפטוף בכדי להמשיך וללכת בדרך אחרי הקב"ה.

זה ההבדל בין מדרגת משה לכלל ישראל, זה גם ההבדל בין השמש ללבנה, זאת אומרת יש כאן דבר והיפוכו, במשה רבינו נאמר, "בכל ביתי נאמן הוא", קראנו בשבת שעברה, (בהעלותך) שהקב"ה אומר לאהרון ומרים, איך לא יראתם לדבר בעבדי, במשה, "הלא הכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות", יש כאן דבר והיפוכו, דווקא משה רבינו, שמסוגל ללכת לגמרי במסירות נפש, ולא צריך שום הוכחות ושום גילויים ושום אורות, דווקא הוא זוכה לאורות הגדולים ביותר, ולכן הוא מדומה לשמש. מה שאין כן כלל ישראל, שהם צריכים הוכחות וראיות ואורות, הם צריכים להסתפק באורות קטנים יותר, זאת הסיבה אומר הזה"ק, שמשה רבינו לא נכנס לארץ ישראל, כי משה רבינו מדומה לשמש, וארץ ישראל במחובר עם כלל ישראל מדומה ללבנה.

אנו נסיים בזאת ונאחל לכל ישראל הצלחה וברכה

...

תמונה s myers