מדוע נאמר כי הבינה היא עצם חכמה

שלום לכולם,

מדוע נאמר כי הבינה היא עצם חכמה? הנה יש ד' ספירות עיקריות: חכמה בינה תפארת ומלכות אשר מהן נמשכות ד' אותיות שם הוי"ה. י' נמשך מספירת חכמה, ה' נמשך מספירת בינה, ו' נמשך מספירת תפארת, וה' אחרונה מספירת מלכות.

היות שאות י' היא אות ראשונה של שם ה', הרי שהיא נבחנת לתמצית שלו, לראש שלו, לעצמות שלו, לניצוץ הראשון שממנו מתפתח הכל, האות י' היא משל להבלח אור מהיר, כעין ברק, שאם נפתח אותו בשקידה יכול להופיע משהו שלא היה שם קודם. המקום, או הרחם, בו יכול להתפתח הפוטנציאל, או ההברקה הראשונה, נמשל לאות ה' ראשונה דשם הוי"ה, הנקראת גם ספירת בינה. היא זו אשר תעניק סביבה נכונה ובטוחה להתפתחות העתיד, היות שכל מהותה היא חפץ חסד, היא רוצה להטיב, ממש כמו ספירת כתר שעניינו הוא להיטיב לנבראיו.

אחת הדרכים לכתוב את האות ה' היא באמצעות ציור של שתי אותיות ו' ניצבות זו לזו כאשר פסיק קטן, שהיא משל לאות י' נכתב מתחתיה של האות ו' המאוזנת, ובמקביל לאות ו' הרגילה. הנה כך:

נמצא לפי הציור שהראנו, כי הבינה היא עצם חכמה, כמאמר הפסוק, "עצם מעצמי", כלומר האות י' המרכיבה את האות ה', היא עצם מעצמי, היא העצמות ממש, שממנה מתפשט הכל.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן