מדוע נקראות ספירות הז"א שאר ירקות

שלום וברכה לכולם,

מדוע נקראות ספירות הז"א בשם שאר ירקות? נתבונן תחילה בטבלת הצבעים שמוסר לנו הזהר הקדוש, ונראה כי הצבעים אותם מזכיר הזהר הקדוש מציינים תכונה, או איכות, אליהם מתיחסים כתבי האר"י, שהם המקור לרשימה שלנו.

הנה דברי הזהר הקדוש: זהר בראשית ב' אות כ"ז אותם סכמנו כאן בקצרה, כנגד ד' אותיות משם הוי"ה ישנם ד' צבעים:
י' דשם הויה כנגד ספירת חכמה וצבע לבן, ועולם אצילות, מלשון אצלו, בו נאמר לא יוגרך רע, לכן הוא לבן, שכולו אור. ה' דשם הוי"ה כנגד ספירת בינה וצבע אדום, מדוע אדום? מלשון אדמה לעליון, כי תכונת הבינה, שהיא חפץ חסד והיא רוצה להדמות לתכונת הכתר, שהוא טוב ומיטיב. ו' דשם הויה כנגד ספירת תפארת וצבע ירוק, מדוע ירוק? ע"ש הפעולה של הורקת ברכות לספירת מלכות, ה' שניה דשם הוי"ה כנגד ספירת מלכות שצבעה שחור, שענינה קבלה עצמית.

ד' אותיות דשם הויה         ספירות                                צבעים, הנבחנים לאיכויות

י'                                        חכמה                                     לבן

ה'                                       בינה                                       אדום

ו'                                        תפארת                                   ירוק

ה'                                      מלכות                                     שחור

מדוע בהגדה של פסח אנו אומרים "שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות", ומתכוונים לספירות ז"א, שהן ספירות, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד. מדוע נקרא הז"א שאר ירקות? ויש לומר כי לז"א (זעיר אנפין, פנים קטנות) יש "רק" ו"ק, כלומר רק שש ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מדוע יש לו רק ו"ק? ולא יותר? דיש לומר כי הוא חסר ג"ר, ג' ראשונות, כלומר חסר לו הראש, יש לו רק גוף של שש ספירות, לכן הוא נקרא "שאר ירקות", כלומר מה שנשאר ממנו, לאחר שהורידו לו את הג"ר. כי כאשר יש לו ראש, הוא בחינת י' וספירת חכמה ולובן, מה שאין כן, כאשר נחסר ממנו הג"ר, שהוא בחינת ראש, מה שנשאר ממנו הוא "שאר ירקות", הוא הארה של שארית, כי פעם לפני חסרון הג"ר היה י' ולובן וחכמה, וכעת לאחר שנחסר ממנו הג"ר, שהג"ר הוא עיקר החיות, נותרה ממנו, רק שארית האור, רק שש ספירות, רק ו"ק קצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצח הוד יסוד, לכן נקרא הז"א שאר ירקות, ע"ש פעולת הארקת הארת שש ספירות דגוף אל המלכות.

ומיוחס לז"א הארת הצבע הירוק, ע"ש הריקנות, כי נחסרו בו הארת ג"ר והוא נחשב ריק מחיות (כי אין בו הארת אור החיה).

כל טוב והצלחה לכולם, וכל פעם שאנו רואים ירוק נחשב על הארת הספירות של ז"א

....

מקורות:  פרי עץ חיים ב' חלק ב' שער הכ"א חג המצות פרק ז' אות כו