מדוע נקראים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשם ימים נוראים?

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

בכל ראש השנה, מפרידים, ומנסרים את השנה היא הזמן, והמקום מאינסוף ברוך הוא, שהוא שלם, לכן נקראים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשם ימים נוראים

בכל ראש השנה, מפרידים, ומנסרים את השנה, היא הזמן והמקום, מאינסוף ברוך הוא, שהוא השלם המוחלט. הפרדה זו מאינסוף ברוך הוא נחשבת לנוראה, לכן נקראים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשם ימים נוראים. תמונה fdecomite

מדוע נקראים הימים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשם ימים נוראים, מה נורא כל כך בהם? ויש לומר כי בכל שנה בראש השנה, 'מנסרים ומפרידים' את השנה, כלומר את שנים עשר החודשים מהאינסוף, והנסירה הזו, או ההפרדה הזו היא נוראה, מדוע? כי בראש השנה חוגגים את לידת הזמן, שהיא השנה, וזה "נורא" לנסר ולהפריד את  הזמן הגשמי מאינסוף ברוך הוא. כמאמר יעקב אבינו בחלומו על הסולם, "מה נורא המקום הזה, אין כי אם בית האלהים וזה שער השמים" (בראשית כח, יז).

לכן נקראים ימים אלו בשם ימים נוראים, כי זה "נורא" להפריד את הזמן מהאינסוף, כי האינסוף הוא רחמים, והזמן פירושו דין, והניתוח הזה כואב. אז למה להפריד? כי ההפרדה יוצרת חלל פנוי, כמעין נישה, שבה ניתן לנשמות (אנחנו) לתקן את מה שקלקלנו.

אז התיקון שלנו הוא רק בימים הנוראים? התיקון שלנו הוא כל הזמן, עצם העובדה שאנו מגושמים בגוף וחיים בעולם הזה, מעיד על כך שאנו צריכים לתקן. רק להיות כל שנה בחינת "נישה" אותיות שינה, בה נדמה לנו שאלהים ישן, כי הוא נסתר לפי הבנתנו, נותן לנו מקום לפעול ולתקן.

בכל ראש השנה, אנו חוזרים למצב של טרום ראשית, כלומר טרם-זמן, או אינסוף, ובכל ראש השנה, אנו נמצא את אותו תהליך חוזר ונשנה. מנסרים וחותכים ומפרידים את ה'זמן', או 'השנה' מאינסוף ב"ה. שיאו של התהליך הוא במוצאי יום הכיפורים, בתפילת נעילה, בו נועלים (מלשון מנעלים לרגלים, כי הרגלים הם סוף הגוף) את השנה החדשה שזה עתה נולדה ברחמים גמורים.

שנה טובה ומתוקה