מדוע נקרא יום ראש השנה זכרון תרועה?

שלום לכולם,

יום ראש השנה נקרא זכרון תרועה, על שום פתיחת השער ולידת הזמן

מדוע נקרא נקרא יום ראש השנה זכרון תרועה? ויש לומר כי תרועה אותיות תרע ו"ה, כי תרע בארמית הוא שער, ובשער הזה נכנסות אותיות ו"ה, הן אותיות הזמן או השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

הסבר הדברים: שם ה' ברוך הוא נכתב, י', ה', ו' , ה'. אותיות י"ה הן אבא ואמא או ספירות חכמה ובינה, שהן מעל הזמן. בראש השנה נפתח השער "תרע" בו נולד הזמן הוא אותיות ו"ה (משם הוי"ה ברוך הוא).

גם תרועה הן אותיות תער ו"ה, כלומר תער שעניינו גילוי, כמו אדם המתגלח, אשר למעשה בפעולת הגילוח מגלה את פניו, שקודם לכן היו מכוסים שיער. נמצא, תרועה אותיות תער ו"ה, הוא גילוי של הזמן הנמצא חבוי בפוטנציאל של מחשבת האינסוף ב"ה שעניינו להטיב לנבראיו.

ומדוע זכרון, היות שכל פעם שאדם זוכר, הוא חי, כי ברגע שאדם זוכר, בבת אחת עולים ומתקיימים בו עולמות שלמים בו זמנית, כלומר בכח הזכרון אדם מקים הוויות, קרובי משפחה חברים הורים, שכנים, מאורועות שונים, והכל בזכוּת, או בזכּוּת של כח הזכרון, כי בחינת הזכר שבאדם, זוכר, את מה שהיה באינסוף ברוך הוא, לפני שהגיע להיות מגושם בגוף.

וזה ענין של זכרון תרועה, כי ברגע שאדם זוכר את התרועה, הוא חי את לידת הזמן כל שנה מחדש, לא שיש זמן כשלעצמו, אך לכאורה כאשר יוצאים מן האינסוף ברוך הוא, דלית מחשבה תפיסא ביה כלל, מתחיל הצמצום, ומתחילה הספירה והראשית, כאשר יותר מכל מעידה הספירה על הסדר שבו נעשים הדברים ונאצלים הנאצלים, כי לפני אחד מה אתה סופר.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה