מדוע נקרא יעקב בחיר האבות, ומדוע אינו חושש לרדת למצרים בשני הרעב

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

בפרשת מקץ, מורגש הרעב בארץ כנען, יעקב אבינו רואה כי יש שבר במצרים ואומר לבניו, למה תתראו? כלומר מדוע אתם יראים לרדת למצרים לשבור שבר (להביא מזון). במאמר שנשמע שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל המופיע בסדרת הספרים ברכה ושלום, מביא הרב את מדרש תנחומא ומסביר באמצעותו מדוע לא פחד יעקב לרדת מצריימה, מהי סגולת יעקב על יתר האבות, מדוע נקרא יעקב בחיר האבות, וכמו כן, מדוע אברהם עדר בארץ, ומה פירוש הפועל עדר ברוחניות, מדוע זרע יצחק בארץ, מהי זריעה ברוחניות, ומדוע יעקב הוא ראשית תבואתה, מהי תבואה ברוחניות. כל זאת ועוד במהדורת הפודכאסט הבאה.

האזנה נעימה וחנוכה טוב


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed