מדוע נקרא שמו ירדן ומה הוא שורשו הרוחני?

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

נהר הירדן הרוחני נמשך מג' קווין, חסד דין ורחמים. בגשמיות אנו רואים כי נהר הירדן נמשך משלושה מקורות שהם, בניאס חצבאני ודן, תמונה ארנון הדס

נהר הירדן הרוחני נמשך מג' קווין, חסד דין ורחמים. בגשמיות אנו רואים כי נהר הירדן נמשך משלושה מקורות מים שהם, בניאס חצבאני ודן, תמונה ארנון הדס

נהר הירדן הוא הגבול הטבעי בין ארץ ישראל, לעבר הירדן המזרחי. מקור השם ירדן נזכר במסכת בכורות נ"ה ומדרש שמו, יורד מדן. לירדן שלושה מקורות מים, בניאס חצבאני ודן, או בשמותיהם העבריים, נחל חרמון, נחל שניר, ונחל דן, שהם סוד ג' קויון, חסד, דין ורחמים ור"ת חד"ר.

מה שורשו הרוחני של נהר הירדן, אם אמרנו לעיל שהוא הגבול הטיבעי בין ארץ ישראל לעבר הירדן המזרחי? ובכן בתורת הסוד נחשב עבר הירדן המזרחי למשכנן של ג' ספירות ראשונות, שהן כתר, חכמה ובינה, הנבחנות כלפי הנבראים כנסתר, ואילו ארץ ישראל נבחנת לז' ספירות תחתונות שהן חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, שהן בחינת נגלה.

מבחינה רוחנית נבחן הירדן לגבול שבין אורות לכלים, בין נסתר לנגלה, בין בורא לנברא. זו גם הסיבה שבשלה הלכו בנ"י במדבר במשך ארבעים שנה, ונכנסו לארץ ישראל, לאחר שעברו את נהר הירדן, "וְהַיַּרְדֵּן מָלֵא עַלכָּל גְּדוֹתָיו כֹּל יְמֵי קָצִיר" (יהושע ג ט"ו) ולא הגיעו לארץ ישראל מיד, לאחר שיצאו מארץ מצרים דרך ארץ פלישתים, וזאת, כדי שיהיו מוכשרים לנחול את ארץ ישראל הרוחנית בסוד רחמים וקו אמצעי.

~~

מקורות : אור הבהיר סימן חלוצים

~~

כמו כן יש לעיין בפירוש רש"י על בראשית י"ד ט"ו, "וַיֵּחָלֵק עֲלֵיהֶם לַיְלָה הוּא וַעֲבָדָיו וַיַּכֵּם וַיִּרְדְּפֵם עַד חוֹבָה אֲשֶׁר מִשְּׂמֹאל לְדַמָּשֶׂק" שפירש, עד חובה. אין מקום ששמו חובה, ודן קורא חובה, על שם עבודת אלילים שעתידה להיות שם. (ודן הוא שורש לכלים, לכן נדרש שמו ירדן, יוד מדן, במסכת בכורות נ"ה).